Home [konkursi] Predlozi za Nagradu grada Beograda do 20. februara

Predlozi za Nagradu grada Beograda do 20. februara

70
0

 Predlozi za dodelu Nagrade grada Beograda za 2009. godinu mogu da se dostave do 20. februara ove godine. Nagrada se dodeljuje za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u sedam oblasti: umetnost, nauka, medicina, arhitektura i urbanizam, novinarstvo, obrazovanje i sport i dodeljuje se pojedincu ili grupi za zajedničko delo. Može se više puta nagraditi isti autor, koji ima prebivalište na teritoriji Beograda najmanje godinu dana. Nagrađuje se delo koje je postalo dostupno javnosti prvi put na teritoriji grada Beograda u periodu od 1. januara do 31. decembra 2009. godine. U jednoj godini dodeljuje se najviše 13 nagrada po navedenim oblastima. Pravo predlaganja kandidata za nagradu imaju pravna i fizička lica. Predlog se dostavlja u pisanoj formi, sa obrazloženjem i naznakom oblasti za koju se kandidat predlaže (umetnost, nauka, medicina, arhitektura i urbanizam, novinarstvo, obrazovanje, sport). Uz predlog se prilaže dokumentacija (dva primerka publikovanog dela, kataloga, kasete, planovi, projekti, odnosno odgovarajuća dokumentacija ako po prirodi stvari delo nije moguće dostaviti; radna biografija kandidata, kritike, stručna mišljenja), koja se nakon odlučivanja o nagradi ne vraća predlagaču.

Do 20. februara mogu da se dostave i predlozi za Nagradu grada Beograda za stvaralaštvo mladih, koja se dodeljuje se za najvrednije ostvarenje u naučnom i umetničkom radu učenika i studenata, kao i za Nagradu grada Beograda „Svetislav Stojanović” za izuzetne rezultate u oblasti zaštite od požara na teritoriji Beograda.

Sve detaljnije informacije mogu se naći na sajtu www.beograd.rs, u rubrici Gradski oglasi, konkursi i tenderi.