Home [konkursi] NAPOR raspisao konkurs za radno mesto:

NAPOR raspisao konkurs za radno mesto:

64
0

 ASISTENTA/KINJU KOORDINATORA/KE PROJEKTA –
Organizacija: Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinskog Rada – NAPOR
Pozicija: Asistent/kinja koordinator/ke projekta
Lokacija: Novi Sad/po potrebi putovanja unutar R. Srbije                
Vrsta ugovora: Ugovor o radu (6 meseci, januar-jun 2010. sa mogućnošću produžetka )
Plata: 45 000,00 (bruto)

1. O NAPOR-u /OPŠTI OPIS POSLA

Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinskog Rada – NAPOR je savez udruženja građanja sa 77 članica organizacija civilnog sektora koje sprovode omladinski rad u R. Srbiji. NAPOR je uspostavljen u martu 2009. godine sa osnovnim ciljem osiguranja kvaliteta programa omladinskog rada i profesionalizacije omladinskog rada u R. Srbiji.

U okviru projekta odobrenog od Mnistarstva omladine i sporta, NAPOR započinje drugu fazu profesionalizacije omladinskog rada i osiguranja kvaliteta programa omladinskog rada  pri čemu se obuhvaćaju sledeće aktivnosti:

  • 1. Rad radnih grupa:
  • – RG za definisanje standarda i mehanizama praćenja,
  • – RG za kreiranje standarda zanimanja omladinskog radnika/ce;
  • – RG za proceduralna pitanja rada NAPOR-a,
  • – RG za formiranje etičkog saveta za omladinske radnike/ce
  • 2. Održavanje okruglih stolova u 7 gradova koji su regionalno rasprostranjeni, u svrhu konsultativnog procesa na teme predviđene radnim grupama
  • 3. Održavanje Skupštine NAPOR-a i usvajanje definisanih dokumenata
  • 4. Promotivne aktivnosti profesionalizacije omladinskog rada i rada NAPOR-a

Pun tekst konkursa