[ youth.rs ]

NAPOR raspisao konkurs za radno mesto:

ASISTENTA/KINJU KOORDINATORA/KE PROJEKTA –
Organizacija: Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinskog Rada – NAPOR
Pozicija: Asistent/kinja koordinator/ke projekta
Lokacija: Novi Sad/po potrebi putovanja unutar R. Srbije                
Vrsta ugovora: Ugovor o radu (6 meseci, januar-jun 2010. sa mogućnošću produžetka )
Plata: 45 000,00 (bruto)

1. O NAPOR-u /OPŠTI OPIS POSLA

Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinskog Rada – NAPOR je savez udruženja građanja sa 77 članica organizacija civilnog sektora koje sprovode omladinski rad u R. Srbiji. NAPOR je uspostavljen u martu 2009. godine sa osnovnim ciljem osiguranja kvaliteta programa omladinskog rada i profesionalizacije omladinskog rada u R. Srbiji.

U okviru projekta odobrenog od Mnistarstva omladine i sporta, NAPOR započinje drugu fazu profesionalizacije omladinskog rada i osiguranja kvaliteta programa omladinskog rada  pri čemu se obuhvaćaju sledeće aktivnosti:

Pun tekst konkursa

Exit mobile version