Home [konkursi] NAPIŠITE „NAJ CV“

NAPIŠITE „NAJ CV“

58
0

 Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa MSS Staffing Services organizuje takmičenje u pisanju najbolje prijave za posao (pisanje motivacionog pisma i CV-ja).>

Takmičenje ima za cilj da usmeri studente diplomce Univerziteta u Beogradu da unaprede svoje veštine prilikom konkurisanja  za posao. Zadatak kandidata je da zamisle idealan posao gde vide sebe i pošalju CV i propratno pismo. Prilikom pisanja  treba obratiti pažnju na pravopis, stil pisanja, dužinu teksta (prilikom pisanja CV-ja: do dve strane; propratno pismo: jedna strana).

Svaki takmičar će od CzRK-a dobiti odgovor u kome će mu biti ukazano na nedostatke u pisanju,  i daće mu se sugestije za dalje usavršavanje.

Najboljih pet takmičara biće nagrađeno besplatnim psihološkim testiranjem (test sposobnosti i test ličnosti) i profesionalnim savetovanjem zahvaljujući kome će:

– Dobiti bolji uvid u svoje sposobnosti, crte ličnosti i motivacioni potencijal, bolje će upoznati sebe i  otkriti neke skrivene potencijale i veštine za određena zanimanja

– Moći realno da procene svoj profesionalni izbor  u odnosu na okruženje i lične sklonosti i afininitete

– Dobiti smernice za dalji profesionalni razvoj, tako da će moći da naprave svoj dugoročniji karijerni plan

Testiranje će obaviti  HR tim  MSS Staffing Services na čelu sa psihologom.

Prijave na takmičenje slati na office@razvojkarijere.bg.ac.rs , sa naznakom u subject-u mejla:  Naj CV. Rok za prijave: 12.10.2009.

Za dodatne informacije, kontaktirajte:

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata 3207 419

Email: office@razvojkarijere.bg.ac.rs