Home [stipendije] STIPENDIJE – SRBIJA 2009-10 – Konrad Adenauer

STIPENDIJE – SRBIJA 2009-10 – Konrad Adenauer

61
0

 Nemačka Fondacija Konrad Adenauer je 2002. godine započela program finansijske pomoći politički angažovanim studentima završnih godina fakulteta i postdiplomcima u Srbiji i Crnoj Gori.

Važno je napomenuti da politička angažovanost studenata ne podrazumeva samo aktivnost u okviru neke od demokratskih stranaka u Srbiji i Crnoj Gori, već opštu političku angažovanost u nevladinim i studentskim organizacijama. Stipendija nije ograničena samo na studente društvenih nauka, a donja granica proseka ocena na studijama je 8,5. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija, kao i postdiplomci. Rok za podnošenje prijave je 30.septembar 2009.

Studenti koji budu izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor sa članovima Komisije za dodelu stipendija u prostorijama Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu. Novčana podrška isplaćuje se izabranim studentima u mesečnom intervalu, a stipendisti su u obavezi da Fondaciji dostavljaju dokaz o toku studija. Ukoliko stipendista prekine ili napusti studije, obavezan je da novac vrati Fondaciji. Stipendija obuhvata finansijsku podršku od 100 evra mesečno u trajanju od jedne godine. Starosna granica za kandidate je navrsena 30 godina zivota.

Pored finansijske podrške, studentima je omogućeno i političko obrazovanje uz studije. U okviru seminara Konrad Adenauer Fondacija planira da povezuje svoje stipendiste sa stručnjacima visokog ranga iz zemlje i inostranstva u cilju vođenja diskusija o političkoj teoriji i praksi. Predviđeno je da se stipendistima omogući i pohađanje kursa nemačkog jezika.

Za sve informacije zainteresovani studenti mogu da se obrate našoj saradnici Katarini Pešić na e-mail: pesic@kas-bg.com ili na telefone (011/3285 209 ili 3285 210 ).

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURS:

  1. PRIJAVNI FORMULAR (možete ga preuzeti kao PDF)
  2. BIOGRAFIJA
  3. DVE PREPORUKE PROFESORA SA FAKULTETA
  4. JEDNA POLITICKA PREPORUKA
  5. POTVRDA O POLOZENIM ISPITIMA
    (ILI KOPIJA DIPLOME SA OSNOVNIH STUDIJA, AKO SU UPISANE POST DIPL. I UVERENJE O UPISU POSTDIPL.STUDIJA)
  6. SLIKA
  7. OSTALE DIPLOME / SERTIFIKATI