Home [njuz] Desetke vode do besplatnog školovanja

Desetke vode do besplatnog školovanja

62
0

 Diploma u rukama posle treće, četvrte ili pete godine studiranja i besplatno školovanje samo za studente sa dobrim prosekom – novine su koje bi trebalo da se „ugrade“ u postojeći Zakon o visokom obrazovanju. Međutim, za generaciju brucoša koja ovih dana dobija indekse, važiće stara pravila. Radna grupa, koju je formiralo Ministarstvo prosvete, kako je predviđeno, nastaviće 15. jula posao na izmenama Zakona o visokom obrazovanju, a osnova je predlog koji je spremio Univerzitet u Beogradu. Prema onome što je već „na papiru“, postojala bi tri „izlaza“ s fakulteta, odnosno tri, plus jedan, plus jedan. To bi u praksi značilo da akademci prvu diplomu mogu steći posle treće godine studija, kada bi dobili, na primer, zvanje – pravnik. Posle četvrte godine, u diplomi bi pisalo diplomirani pravnik, dok bi sa pet godina fakulteta bili masteri prava.

– Prema postojećem zakonu, studije prava, recimo, traju pet godina, i tek posle toga student može da ide na pravosudni ispit. Posle izmena, to će biti moguće posle četvrte godine studija – objašnjava prof. dr Sima Avramović, predsednik Statutarne komisije BU. – Neprihvatljivo je postojeće rešenje prema kojem završetak studija donosi zvanje mastera. To znači da bi u Srbiji 90 odsto diplomaca imalo titulu mastera, a u evropskim zemljama nema ih više od 20 do 30 odsto.

Druga novina jeste „favorizovanje“ dobrih studenata, bez obzira na to da li studiraju o trošku države ili su samofinansirajući studenti. Da bi dobili mesto „na budžetu“, osim što će morati da ispune uslov, biće im potreban i dobar prosek.

– Fakulteti će praviti liste za upis studenata na budžet – kaže Avramović. – Sve će biti regulisano tako da i samofinansirajući studenti koji vredno rade i imaju dobar prosek mogu da dobiju besplatne studije. Mesto na listi, dakle, zavisiće od proseka i od toga kada je položen poslednji ispit.

Doktorat

Izmene i dopune Zakona „zakačiće“ i magistre. Predloženo je da se ukine rok za doktoriranje do 2012. godine. Magistri bi izradom i odbranom disertacije, bez trogodišnjih doktorskih studija, sticali zvanje – doktora nauka.

Izvor: Večernje novosti