Home omladinska politika „ZAKONI I STRATEGIJE- kako ih čitati i kako sačiniti apstrakt”

„ZAKONI I STRATEGIJE- kako ih čitati i kako sačiniti apstrakt”

53
0

 U Beogradu je 27. i 28. juna 2009. održana obuka za 10 studenata završnih godina fakulteta društvenih nauka koji će pri Programu za mlade Građanskih inicijativa raditi na praćenju i analizi domaćih i međunarodnih dokumenata relevatnih za razvoj omladinske poltike u Srbiji. Celokupna obuka ima za cilj unapređenje metodologije i veštine čitanja i analiziranja javnih politika, zakona i državnih strategija kao i veština pripreme i predstavljanja rezimea tih dokumenata, a ovaj modul je bio posvećen analizi same strukture zakonskih i strateških dokumenata.  

Obuku je osmislila prof dr Marijana Pajvančić (Univerzitet u Novom Sadu), a vodila je zajedno sa mr Draganom Petrović (Uprava za rodnu ravnopravnost), uz učešće Tamare Nikolić iz Ministarstva omladine i sporta u delu koji je bio posvećen konkretnim primerima procesa izrade strateških dokumenata.