Home [ volontiranje ] Republicki volonterski kamp Backo Petrovo Selo 2009

Republicki volonterski kamp Backo Petrovo Selo 2009

88
0
 Kancelarija za mlade opštine Bečej u saradnji sa Mesnom zajednicom Bačko Petrovo Selo vas poziva da se prijavite na
Republički volonterski kamp  " Volontiraj za promenu! "

 Kratak opis:

Mesto: Bačko Petrovo Selo, Opština Bečej, Vojvodina, Srbija

Datumi: 03.08.2009. – 10.08.2009.

Broj učesnika: 10 + 2 vođe grupe (18 – 30 godina)

 

Ciljevi kampa

 • Promovisati volonterizam u lokalnoj zajednici, među koordinatorima/ kama Kancelarija za mlade i volonterima/ kama lokalnih građanskih inicijativa

 • Pružiti podršku lokalnoj zajednici u B.P. Selu u uređenju dečijih igrališta i javnih zelenih površina

 • Unaprediti znanja i veštine učesnika/ca kampa za sprovođenje lokalnih akcija i aktivno učešće u razvoju lokalnih zajednica

Aktivnosti kampa

Program kampa usmeren je na dva aspekta: radne volonterske aktivnosti i radionice za izgradnju kapaciteta.

Osim učešća u uređivanju javnih prostora, svrha kampa je da omogući učesnicima/ama da razviju svoja znanja i veštine. Odabrane teme usmerene su na unapređenje kvaliteta aktivnosti Kancelarija za mlade i drugih omladinskih inicijativa na lokalnom nivou.

Program kampa obuhvatiće:

 • Radne volonterske aktivnosti

  • Uređivanje dečjih igrališta

  • Uređivanje javnih zelenih površina

 • Teme radionica za izgradnju kapaciteta

  • Delovanje Kancelarija za mlade

  • Volonterizam i volonterski menadžment

  • Planiranje i sprovođenje lokalnih akcija

  • Razvoj saradnje/partnersta va u lokalnoj zajednici

  • Ko-menadžment

Slobodno vreme

Razne radionice, poseta Bečeju i zamku „Fantast“, poseta reci Tisi. Volonteri/ke će imati priliku da posete pravoslavni manastir u Bačkom Petrovom Selu i još mnogo toga!

Prijavni formular

Poziv je otvoren od 25. Juna 2009. do 09. Jula 2009.

Primljeni učesnici/ce će biti obavešteni najkasnije do 15. Jula 1009. godine

 

Dobrodošli u Opštinu Bečej!  😉

Vojislav Prkosovački

Kancelarija za mlade opštine Bečej

kamp.bps.2009@ gmail.com

021/6911-720 lokal 138