Home [njuz] “Bolonjci” brže do diplome

“Bolonjci” brže do diplome

63
0

 Studenti Univerziteta u Beogradu koji studiraju prema reformisanom programu fakultete završavaju brže od onih koji su studirali prema starom programu studiranja. "Bolonjci" beleže i veći prosek ocena.

Studenti Univerziteta u Beogradu koji su studije završili po reformisanim programima, usklađenim sa bolonjskim principima, efikasnije i brže su završavali fakultete od svojih kolega upisanih prema starim programima, pokazala je najnovija analiza uspeha studiranja.

Prema podacima Univerziteta u Beogradu na Arhitektonskom fakultetu od 310 studenata koji su studije upisali školske 2005/06. godine diplomirala su 262 studenta, ili 84,5 odsto. Akademci su se upisivali na trogodišnje studije, koje su u proseku završili za 3,3 godine, sa prosečnom srednjom ocenom 8,29.

Na Mašinskom fakultetu je od 98 studenata upisanih pre tri godine na nove programe, studije završilo njih 80 ili 81,6 osto. Njihov prosek studiranja je kraći od predviđenog trogodišnjeg perioda i iznosi 2,8 godina, a prosečna srednja ocena je 8,15.

Na Građevinskom i Matematičkom fakultetu procenat uspešnosti studiranja po reformisanim programima je 100 odsto. Svi koji su se pre tri godine upisali, u roku su završili studije i to sa prosečnom ocenom između 8,40 i 9,00, ali je na tim fakultetima broj upisanih na pojedine studijske programe bio relativno mali, na obe ustanove – devet studenata.

Kada se ta analiza uporedi sa efikasnošću studiranja po starim programima, podaci su sledeći:

Studenti koji su diplomirali do kraja školske 2007/08. godine, prosečno su studirali 7,69 godina, što je za oko 2,3 godine duže od predviđenog vremena za završetak studija.

Njihova srednja ocena studiranja je 7,96, a udeo onih koji su tokom prošle godine diplomirali pre roka iznosio je blizu 16 odsto.

Izvor:RTS