Home [konkursi] Konkurs – razvoju i prezentaciji kulturnog stvaralaštva pripadnika srpskog naroda u regionu

Konkurs – razvoju i prezentaciji kulturnog stvaralaštva pripadnika srpskog naroda u regionu

55
0

 KONKURS  za sufinansiranje projekata/programa koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji kulturnog stvaralaštva pripadnika srpskog naroda u regionu za 2009. godinu Konkurs se raspisuje u skladu sa Zakonom o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Sl. gl. RS» br.49/92) i Zakonom o ministarstvima («Sl. gl. RS» br.65/08).

I

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata/programa u oblasti savremenog stvaralaštva koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju kulturnog identiteta priradnika srpskog naroda u regionu a koji žive u državama: Hrvatskoj, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Sloveniji, Austriji, Mađarskoj, Rumuniji, Grčkoj i Albaniji.

II

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica, čija je delatnost oblast kulture, registrovana u:

1. Republici Srbiji 2. na teritoriji pomenutih država, kao i 3. fizička lica u saradnji sa njima

Ovim konkursom nije predviđeno učešće ustanova kulture iz člana 2, stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture, tj. «indirektnih korisnika budžeta».

III

Konkursna prijava za svaki pojedini projekat/program treba da sadrži:

 • Formular (dostupan i na prijavnici Ministarstva kulture Republike Srbije, Beograd, Vlajkovićeva 3);
 • Detaljno razrađen opis projekta;
 • Detaljnu specifikaciju troškova;
 • U slučaju kada prijavu podnosi fizičko lice dostaviti profesionalnu biografiju;
 • Pismene preporuke dve osobe koje projekat preporučuju, merodavne u oblasti za koju se podnosi prijava;
 • Podatke o pravnom licu/instituciji, udruženju koja podnosi prijavu;
 • Dokument o pravnom statusu u kome će naročito biti navedeni:
  • Poresko identifikacioni broj
  • Matični broj
  • Ovlašćeno lice
 • Potvrda iz banke o posedovanju računa pravnog lica.

IV

Prijava se podnosi u 4 primerka:

 • Za 3 člana komisije dostaviti po 1 primerak dokumenata pod rednim br.: 1,2,3,4 i 5
 • Za Ministarstvo kulture RS dostaviti 1 primerak svih dokumenata

Na adresu:

MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE
11 000 Beograd
Vlajkovićeva 3

sa naznakom za Konkurs za sufinansiranje projekata/ programa koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji kulturnog stvaralaštva pripadnika srpskog naroda u regionu za 2009. godinu.

V

Stručna komisija Ministarstva kulture RS će razmatrati pristigle projekte/programe i utvrditi predlog za sufinansiranje projekata za 2009.godinu.
Odluku o dodeli sredstava donosi ministar.
Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva kulture RS: www.kultura.sr.gov.yu

Konkurs je otvoren do 31. januara 2009. god.

Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-880