CAD/CAM seminari

0
SHARE

 Kompanija SOLFINS u saradnji sa mašinskim fakultetima u Beogradu i Nišu, organizuje CAD/CAM seminare, posvećene prezentaciji najnovijih tehničkih rešenja koje donosi nova verzija SolidWorks 2009, vodećeg svetskog softverskog paketa za projektovanje i simulacije u domenu proizvodnog inženjerstva.

To je jedinstvena prilika da na jednom mestu i od strane autorizovanih predavača sagledate unapređenja, uštede i ubrzanja koja možete postići u projektovanju i proizvodnji. SolidWorks 2009 donosi i do 65% veću brzinu rada u odnosu na prethodnu verziju, što vam povećava produktivnost i ostavlja mogućnost za veći udeo kreativnog inženjerskog rada. Sa više od 250 unapređenja, mnogo većom brzinom i boljim performansama SolidWorks 2009 će promeniti Vaš osećaj za vreme.

http://www.solfins.com/seminari.html