Home [konkursi] DISKOBOLOS 2008

DISKOBOLOS 2008

41
0

 Otvoren je konkurs za DISKOBOLOS 2008 međunarodno priznanje za SAVREMENU PRIMENU ICT – informacionih i komunikacionih tehnologija U SVAKODNEVNOM POSLOVANJU. JISA u saradnji sa Evropskom Skupštinom ICT asocijacija, Evropskom privrednom komorom, kao i privrednim komorama i ICT asocijacijama sa prostora zapadnog Balkana, tradicionalno dodeljuje priznanje Diskobolos za najuspešnije primene savremenih tehnologija u svakodnevnom poslovanju.

Takođe, kvalifikacijom u uži izbor za priznanje DISKOBOLOS biće evidentirani i svi eksperti i stvaraoci koji su učestvovali u izradi takvih ostvarenja, upisom u internet bazu eksperata JISA čime dobijaju transparentnost prema svetskim bazama IFIP, CEPIS, ITSTAR, WITSA, HITM… odnosno novu šansu angažovanja u projektima evropskih i drugih investitora.

Priznanja DISKOBOLOS i ove godine biće dodeljena u više kategorija: Proizvodnja, Projektovanje, Upravljanje, Društvene delatnosti, Finansije, Zdravstvo, Obrazovanje, Usluge, Stručni skupovi, RTV emisije, Izdavaštvo i Strani partneri.

Eventualnu  kandidaturu sa kratkim opisnom rešenja i eventualnim dopunskim materijalima dostavite kancelariji JISA, Beograd, Zmaj Jovina 4. ili mailom na jisa@jisa.rs ili popunjavanjem obrasca na internet sajtu www.jisa.rs – diskobolos.