Home [zabavnik] Ljubav po pravilniku

Ljubav po pravilniku

61
0

 AMOROVA strela može da pogodi dvoje u kafiću, na plaži, u firmi, na autobuskoj stanici, i niko ne dovodi u pitanje mesto gde je srce prvi put „zaigralo“. Ali, šta ako ljubav „pokuca“ na vrata kabineta na predavanjima ili u toku ispita?

Doskora nije bilo pravila o tome da li je primereno da se profesori ili profesorke zabavljaju sa studentima i o ovakvim vezama samo se nagađalo po „ćoškovima“ i u pauzama između predavanja. Na svakom fakultetu, opet, duga tradicija obrazovanja upotpunjena je bar jednim ovakvim brakom. Pravni fakultet u Beogradu jedina je visokoškolska ustanova koja je odnedavno i pravno dozvolila emotivne odnose u svom kolektivu. Tako, ako se dogodi ljubav između profesora ili asistenta i studenta, oni ne moraju svoju vezu da skrivaju, jer u standardima rada na fakultetu piše da je to dozvoljeno!
Kako objašnjava Dragiša Potić, pi-ar ove visokoškolske ustanove, emotivni odnosi među odraslim članovima akademske zajednice predstavljaju njihovu privatnu stvar van dometa legitimnih interesa fakulteta.

Ohrabrenje

– Izuzetno, postoje situacije kada interes fakulteta može biti ozbiljno doveden u pitanje, i to prilikom ocenjivanja na ispitu ili donošenja odluke o izboru u više zvanje – ističe Potić. – Kako ne bi došlo do konflikta interesa, profesor nikada ne bi trebalo da ispituje studenta s kojim je bio ili jeste u emotivnoj vezi, kao što ni supervizori ne bi trebalo da ocenjuju radove svojih sadašnjih ili bivših emotivnih partnera.
Predsednik Udruženja psihiloga Prvoslav Plavšić napominje da su ranije ovakvi odnosi smatrani skandaloznim, ali da su oni danas normalni i da nema potrebe da se uređuju posebnim aktom.
– Profesori i studenti su slobodni građani i mogu da vole svakog ko im se dopada. Mislim da o ovoj temi treba pričati da bi se iskristalisali stavovi kroz socijalnu interakciju, ali ne bi trebalo postavljati bilo kakve smernice i braniti – smatra Plavšić.
– Možda nekog ko bi se inače premišljao sada ovo ohrabruje, pa će razmisliti da se upusti u takvu vezu. Kada je ovako regulisano, ovo pitanje dobija drugu dimenziju.
Prodekan za nastavu na Filološkom fakultetu prof. dr Predrag Bunjak kaže da ova odluka ne zvuči dobro, ali ističe da je bilo primera u istoriji univerziteta o brakovima studenata i profesora.
– Ovo vidim kao način ohrabrivanja takvih odnosa – ističe Bunjak. – Kod nas na fakultetu to nije izričito zabranjeno. Ipak, reč je o punoletnim ljudima, gde se podrazumeva da postoji slobodno izražena volja.
Ni na Mašinskom fakultetu veze između profesora i studenata nisu pravno regulisane. Prema mišljenju prof. dr Miodraga Milovančevića, prodekana za nastavu, uređivanje emotivnih odnosa pravilnicima je besmisleno.
– Oko 30 odsto naših studenata su devojke, koje njihove kolege zaista drže kao malo vode na dlanu – kaže Milovančević. – Dvoje ljudi mogu da se zaljube, i to je božja volja. Bilo je i takvih slučajeva, ali nijedan brak nije sklopljen dok studentkinja nije diplomirala.

Zloupotreba

Emotivni odnosi između studenata i profesora na Hemijskom fakultetu su zabranjeni. Ipak, kako ističe dekan ove visokoškolske ustanove prof. dr Živoslav Tešić, bilo je brakova, ali tek po završetku studija.
Istovremeno, osim pitanja emotivnih odnosa i konflikta interesa, pravilnikom je zabranjen svaki oblik seksualnog uznemiravanja, koje predstavlja ponašanje koje se bazira na verbalnoj ili fizičkoj zloupotrebi pozicije moći.
– Ako postoji očekivanje, postoji i pritisak – priča Prvoslav Plavšić. – Ako se priča da profesor voli da flertuje sa studentkinjama i da ga one „zabavljaju“, neko će sve da uradi da bi prošao dalje, položio ispit ili dobio višu ocenu. Niko ne smatra da u novinarskom kodeksu treba regulisati nešto tako, jer su odnosi „normalniji“, dok kod profesora i studenta ipak postoji odnos nadređenog i podređenog. To nije dobro, jer su profesori često oženjeni ljudi, koji, da ne predaju devojkama, ne bi ih ni videli. Što se tiče razlike u godinama, one su u mnogim poznatim brakovima velike, ali to im ne smeta da lepo žive i da se slažu.
Plavšić smatra da, zbog moći koju ima, profesoru ostaje veliki prostor za manipulaciju mlađim koleginicama. Vrlo često to se završava na loš način, a neko uvek strada.

SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE
POD seksualnim uznemiravanjem smatra se ponašanje koje stvara intimizujuće, neprijateljske i ponižavajuće radne ili obrazovne uslove. Ove zabrane važe kako unutar zgrade Pravnog fakulteta, tako i u aktivnostima izvan, kao što su studijska putovanja, ekskurzije, turistička putovanja zaposlenih… Pravila zabrane primenjuju se na sve zaposlene i privremeno angažovane, sve studente, goste fakulteta, poslovne partnere.
Prijave koje se odnose na seksualno uznemiravanje podnose se dekanu i disciplinskoj komisiji.

Izvor:Novosti