Home [konkursi] Konkurs za dodelu nagrade Ranko Radović 2008.

Konkurs za dodelu nagrade Ranko Radović 2008.

46
0

 Nagrada je osnovana sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralaštvo. Odbor za dodelu Nagrade Ranko Radović u sastavu – predstavnici Osnivača (4) i po jedan predstavnik Suosnivača i to: – mr Marta Vukotić Lazar, ist. um. – ULUPUDS, predsednik
– mr Branka Gugolj, ist. um. – ULUPUDS
– Dejan Babović, dipl. inž. arh. – ULUPUDS
– Stevan Žutić, dipl. inž. arh. – ULUPUDS
– prof. Živojin Bata Kara-Pešić, dipl. inž. arh. – Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca
– doc. dr Mirjana Roter Blagojević, dipl. inž. arh. – Arhitektonski fakultet u Beogradu
– doc. dr Darko Reba, dipl. inž. arh. – FTN Novi Sad – Departman za arhitekturu i urbanizam
– dr Nedeljko Borovnica, dipl. inž. arh. – naučni savetnik, IAUS, Beograd
– dr Mirjana Popović Radović – predstavnik porodice, supruga prof. dr Ranka Radovića

Na osnovu Pravilnika o dodeli Nagrade Ranko Radović koji je doneo Osnivač, imenovani su članovi tri žirija za tri kategorije Nagrade, koje se dodeljuju za:

1. KRITIČKO-TEORIJSKE TEKSTOVE O ARHITEKTURI objavljene u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade, i to za kritike, eseje, knjige, predavanja i pisanu reč uopšte

2. TELEVIZIJSKE EMISIJE, IZLOŽBE ili MULTIMEDIJALNE PREZENTACIJE

3. REALIZOVANO ARHITEKTONSKO DELO dovršeno u istom periodu

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, ustanove, udruženja, strukovne organizacije, kao i sva zainteresovana lica koja su ostvarila rezultate u jednoj od tri kategorije, sa teritorije Srbije, kao i iz drugih zemalja. Konkurs je raspisan u skladu sa Pravilnikom Nagrade Ranko Radović i počinje da teče od ponedeljka, 01.09.2008. godine i završava se 45 dana od dana raspisa konkursa.

Žiri Nagrade

KATEGORIJA 1
prof. dr Jerko Denegri
prof. dr Irina Subotić
prof. dr Sreten Vujović
Milan Vlajčić, publicista
Feliks Pašić, publicista

KATEGORIJA 2
doc. dr Lidija Merenik, ist. um.
Aleksandar Crkvenjakov, dipl. inž. arh.
mr Bojan Tepavčević, dipl. inž. arh.
prof. Rastko Ćirić
Danijela Purešević, ist. um.

KATEGORIJA 3
prof. Branislav Mitrović, dipl. inž. arh.
Josif Pilasanović, dipl. inž. arh.
Lazar Kuzmanov, dipl. inž. arh.
Zorica Savičić, dipl. inž. arh.
Aleksandar Spajić, dipl. inž. arh.

Način dostavljanja konkursnih radova:
KATEGORIJA 1
• originalni materijal (5 primeraka za svakog člana žirija)
• CD sa naslovnom stranom rada i ličnu fotografiju (za katalog, u rezoluciji za štampu)

KATEGORIJA 2
• materijal na CD-u ili DVD-u (5 primeraka za svakog člana žirija)
• CD sa naslovnom stranom rada i ličnu fotografiju (za katalog, u rezoluciji za štampu)

KATEGORIJA 3
• fotografije i crteže na panou 100x70cm
• CD sa ilustracijama objekta (kao dodatni materijal za Žiri) i ličnom fotografijom
(jedna ilustracija i lična fotografija će biti iskorištene za potrebe kataloga. Dostaviti 5 primeraka za svakog člana žirija)

Nagrada se dodeljuje 22. decembra 2008. godine i sastoji se od:
• Plakete
• Povelje
• Novčanog iznosa

Prijavljivanje:
Pravilnik Nagrade Ranko Radović, elementi konkursa i elektronski formular za prijavu na konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović nalaze se na web adresi: www.ulupuds.org.yu/Aktuelnosti.htm
Konkursni radovi se dostavljaju na adresu: Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS, adresa: Terazije 26/II, 11000 Beograd, Srbija, Poštanski fah 87, PAK 106806, tel: 2688-721, e-mail: ulupuds@beotel.net , admin@ulupuds.org.yu, sa naznakom ZA NAGRADU RANKO RADOVIĆ 2008.

Krajnji rok za prijem radova je 15. 10. 2008. godine

Troškove slanja radova snosi sam autor. Prispeli konkursni radovi mogu da se preuzmu u Udruženju (Terazije 26/2, Beograd, Srbija) po završetku izložbe svih prispelih radova. U slučaju da autor ne preuzme svoj rad do navedenog roka, ULUPUDS ne preuzima obavezu čuvanja rada. U slučaju da autor želi da mu se rad vrati poštom troškove vraćanja snosi sam autor. U slučaju da autor želi da pokloni svoj konkursni rad poželjno je da to bude naglašeno u prijavi.

Izložba:
Učesnici konkursa će biti prezentovani na zajedničkoj izložbi svih prispelih radova koja će biti otvorena u Zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca, u Muzičkoj galeriji, na dan dodele Nagrade 22.12.2008. godine i trajaće nedelju dana. Radovi koji ne budu preuzeti toga dana moći će da se preuzmu u ULUPUDS-u posle Nove Godine, do datuma koji će biti naknadno naveden.

Katalog:
Učesnici konkursa prijavom potvrđuju svoju saglasnot da im rad bude izložen na zajedničkoj izložbi svih prispelih radova na kojoj će biti istaknuti dobitnici Nagrade. Svi izlagači imaju pravo na po jedan primerak kataloga koji mogu preuzeti na dan dodele Nagrade. Troškove naknadnog slanja kataloga poštom
snosi sam autor.