Home [njuz] Prijave brucoša za smeštaj u domove od 1. do 15. septembra

Prijave brucoša za smeštaj u domove od 1. do 15. septembra

129
0

 Useljenje za studente prve godine je od 1. do 10. oktobra, dok će se ostali akademci smestiti do 1. decembra…
Studenti prve godine studija prijave na konkurs za prijem u studentske domove za školsku 2008/2009. godinu treba da predaju od 1. do 15. septembra. Studenti svih ostalih godina, apsolventi i poslediplomci, kao i studenti master studija konkurišu od 15. septembra do 31. oktobra.

Prijave za konkurs i konkursnu dokumentaciju treba dostaviti službi smeštaja u Studentskom centru, koji će objaviti nacrt rang-liste u roku od 48 sati od zaključenja konkursa, a konačnu rang-listu 15 dana kasnije – kaže za „24 sata“ Goran Milovac iz Studentskog centra.
Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati treba da prilože uverenje o prosečnoj oceni (i godini studija), kao i potvrdu visokoškolske ustanove o upisu zimskog semestra tekuće školske godine. Studenti prve godine prilažu uverenje o uspehu iz srednje škole i dokaz o upisu prve godine studija. Potrebno je prilažiti i uverenje o prihodima po članu domaćinstva od 1. januara do 30. juna koje je izdao nadležni opštinski organ iz mesta prebivališta kandidata, dok se lekarsko uverenje predaje prilikom useljenja u dom.
Kako je najavio Milovac, kandidati sa prve godine studija koji su ostvarili pravo na smeštaj moći će da se usele u domove od 1. do 10. oktobra, a studenti ostalih godina od 15. novembra do 1. decembra.
– Tekst konkursa zainteresovani studenti mogu da pronađu na sajtu www.studentskicentarns.co.yu, kao i na oglasnim tablama svojih fakulteta i studentskih domova. Takođe, svi studenti kada budu kupovali prijave za konkurs, na našoj blagajni dobijaće i vodič za studente u kom će detaljno biti objašnjeno šta sve, u zavisnosti od godine studija, kandidat treba da pripremi od dokumenata kako bi ispravno konkurisao – rekao je Milovac.
Studentski centar Novi Sad na ovogodišnjem konkursu raspolaže sa 2.194 mesta u Novom Sadu i 208 mesta u studentskom domu u Zrenjaninu, koji je takođe pod ingerencijom Studentskog centra Novi Sad.

Smeštaj za mlade naučne radnike
Pored smeštaja za studente, Centar obezbeđuje i smeštaj mlađim naučnim radnicima Univerziteta u Novom Sadu, i to na sledećim lokcijama: Dom za nastavno-naučni podmladak „Apart hotel“ (80 apartmana, Bulevar cara Lazara 5), Dom osoblja Univerziteta (80 soba, ul. Danila Kiša 28/a) i Dom za smeštaj stranih gostiju Univerziteta „Apart vila“ (6 apartmana, Bulevar despota Stefana 5).

Cena od 740 do 1.100 dinara mesečno
Redovni studenti mesečni boravak u domovima treće kategorije plaćaju 740 dinara, u domu druge kategorije 840, a u domu prve kategorije 1.100 dinara, što je, prema rečima Gorana Milovca, samo oko 10 odsto od ekonomske cene. „Taj deo plaćaju studenti, a sve ostalo Ministarstvo prosvete“, kaže Milovac.

Izvor:24 sata