Nove GSP legitimacije za studente i učenike

0
SHARE

 Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd" počinje sa izdavanjem novih pretplatnih legitimacija za učenike osnovnih i srednjih škola i studente za školsku 2008/2009 godinu. Na sajtu tog preduzeća navodi se da je za izdavanje pretplatne legitimacije potrebna potvrda škole ili visokoškolske ustanove o statusu učenika ili studenta, kao i zahtev za izdavanje pretplatne legitimacije.

Zahtev se može preuzeti sa sajta www. gsp.co.yu ili na šalterima GSP-a.

Učenici osnovnih i srednjih škola treba da prilože fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih ili zdravstvene knjižice, a studenti fotokopiju lične karte i fotografiju.

Cena pretplatne legitimacije je 235 dinara.

Izvor:Studio B