Home [njuz] U septembru prijave za konkurs za smeštaj u domove

U septembru prijave za konkurs za smeštaj u domove

52
0

 Od 1. do 15.septembra trajaće prijavljivanje studenata prve godine fakulteta na konkurs za prijem u studentske domove za školsku 2008/2009. godinu. Rok za prijavu na konkurs za studente ostalih godina je od 15. septembra do 31. oktobra 2008. godine.

Prijave za konkurs i konkursnu dokumentaciju treba dostaviti službi smeštaja u Studentskom centru.

Ustanova Studentski centar objaviće nacrt rang liste u roku od 48 sati od zaključenja Konkursa, a konačnu rang listu u roku od 15 dana od dana zaključenja Konkursa.

Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati treba da prilože – uverenje o prosečnoj oceni i godini studija, kao i potvrdu visokoškolske ustanove o upisu zimskog semestra tekuće školske goodine.

Studenti prve godine prilažu uverenje o uspehu iz srednje škole i dokaz o upisu prve godine studija.

Potrebno je prilažiti i uverenje o prihodima po članu domaćinstva od 1. januara do 30. juna koje je izdao nadležni opštinski organ iz mesta prebivališta kandidata, dok se lekarsko uverenje predaje prilikom useljenja u dom.

Kandidatima prve godine koji su ostvarili pravo na smeštaj moći će da se usele od 1.do 10. oktobra, a studenti ostalih godina od 15. novembra do 1. decembra.

Kandidati se rangiraju na osnovu kriterijuma i merila za smeštaj studenata u ustanove studentskog standarda i u skladu sa Pravilnikom o smeštaju i ishrani učenika i studenata u ustanove učeničkog i studentskog standarda.

Izvor:STB