Home [njuz] LJubitelji prirode u šatorima

LJubitelji prirode u šatorima

53
0

 Seminar „Kamping turizam – smernica održivog razvoja nacionalnog parka Fruška gora“ koji je nedavno održan u hotelu „Norcev“ na Fruškoj gori, imao je za temu kod nas nedovoljno razvijen vid turizma – kamping. U radu su učestvovali predstavnici institucija koje se bave zaštitom prirode, radnici Nacionalnog parka „Fruška gora“

predstavnici opština i turističkih informativnih cenatara, ekoloških organizacija kao i medija. Kroz niz predavanja, radionica, ali i obilaskom eventualnih lokacija, pokušalo se dođi do odgovora koliki je potencijal Nacionalnog parka Fruška gora, ali i okoline za razvoj kamping turizma. Razmatrana je i mogućnost da se lokalno stanovništvo uključi u ovu delatnost.

– Priča o kamping turizmu, uz boravak u šatorima, ali i kapmping kućicama i bungalovima, kod nas sve više dobija na značaju, posebno u Vojvodini, u kojoj se nalazi osam od 13 kampova u Srbiji, rekao je Vladimir Đumiđ predsednik Kamping asocijacije Srbije. – Potencijalne lokacije nude mogućnost stvaranja turističkih, tranzitnih ili eko kampova, a idelane pozicije za kampove su recimo Stražilovo i prostor uz Dunav na teritoriji opštine Sremski Karlovci, kao i predeo u Čortanovačkoj šumi u opštini Inđija. U plan razvoja kampinga u Srbiji ulaze i nekadašnji kampovi kao na primer Lipovača, u blizini granice sa Hrvatskom, koja imda deo infrastrukture.

Iako je kamping razvijen u Evropi i susednim zemljama, prema njegovim rečima, Srbija ima velike šanse jer na relativno maloj povoršini nudi niz zanimnjivih, pre svega ekološkoh lokacija za kamping. Ideja je da se akcenat stvavi na razvoj malih kapova, kao i na to da ih pokreću pojedinici, u okviru porodičnog biznisa sa minimalnim ulaganjem.
Fruška gora otvorena za kamping

Javno preduzeće Nacionalni park „Fruška gora“ čiji prostor privlači domaće posetioce, ali i strane kamping turiste, radi na realizaciji programa koji bi upotpunili ponudu, ali istovremeno i zaštitili prirodu.
– Mi se u potpunosti zalažemo za razvoj kamping turizma na teritoriji nacionalnog parka, a na seminaru smo predstavili lokacije i zadali neke od uslova koje je neohodno ispoštovati u ovom vidu turizma u zaštićenom području – rekao je rukovodilac službe za planiranje, zaštitu i razvoj JP NP Fruška gora Goran Matić. – Mi razvijamo turističku ponudu baziranu pre svega na eko turizmu, s idejom da ljudi iz Nacionalnog parka rade na širenju svesti kod meštana i posetilaca o značaju Fruške gore. U tu svrhu organizovaće se vodičke službe koje će voditi pešačke, bajking ili kvading ture po Fruškoj gori. S obzirom da tu prolaze važne saobraćajnice, koje su veliki zagađivači, u planu je postavljanje rampi na ulaz u NP Fruška gora, naplata ulaska, odnosno eko taksi za one koje prelaze, sa izuzetkom lokalnog stanovništva koji imaju neki vid nekretnine na teritoriji nacionalnog parka, najavio je Matić.

Što se tiče razvoja kampinga na teritoriji Nacionalnog parka Fruška gora, osnovni preduslov je zaštita prirode, koju nadziru nadležne institucije, ali i podizanje svesti kod lokalnog stanovništva. Tako je u okviru seminara održano nekoliko predavanja kao što su „Strategija zaštite NP Fruška gora“, „Smernice razvoja NP Fruška gora“ i „Kamping u Evropi i kod nas – održivi porodični biznis“… Radne grupe razmatrale su problem divljih deponija na Fruškoj gori i kako da se, ne samo ovaj, već i ostali ekološki problemi, reše na lokalnom nivou – građanskom inicijativom.

Prema rezultatima radnih grupa i prezentovanih podataka zaključak seminara je da Srbija, kao svoj adut, ima niz interesantnih lokacija za eko i turističke kampove, kao i za tranzitne kampove, s obzirom na neke od važnih saobraćajnica koje prolaze kroz našu zemlju. Osnovni problem i prepreka razvoju ovog vida turizma, koji na zapadu ostvaruje četvrtinu dobiti od ukupne zarade u turizmu, je nepostojanje infrastukture i nizak nivo svesti stanovnika o kampingu kao vidu odmora i mogućnosti razvoja porodičnog biznisa. Pored potencijala za razvoj kamping turizma akcenat seminara bio je i na zaštiti životne sredine gde je glavni akter, uz nadležne institucije, lokalno stnovništvo, koje bi nizom akcija i predavanja bilo animirano u cilju podizanja ekološke svesti i očuvanja životne sredine.

Izvor:dnevnik