Home [njuz] KONUS traži blaži upis u sledeću godinu studija

KONUS traži blaži upis u sledeću godinu studija

47
0

 Konferencija univerziteta Srbije traži od Ministarstva prosvete i Vlade da se u okviru zakonskih mogućnosti domaćim studentima ublaži upis u sledeću godinu, a stranim dozvoli da se upišu po starim pravilima. Za utvrđivanje zvaničnog predloga koji će Konferencija univerziteta uputiti Ministarstvu prosvete poslužiće predlog koji je u maju usvojio Senat univerziteta u Beogradu.
Predviđeno je da se broj bodova potreban za upis naredne godine studija postepeno povećava, kako bi do 2010. dostigao zakonskih 60 bodova.

Da podsetimo – po novom zakonu o visokom obrazovanju, student treba da osvoji svih 60 bodova ili kredita za godinu dana, odnosno da položi sve ispite, kako bi upisao narednu godinu, kao budžetski student.
Prošle godine je ta crta smanjena na 37 kredita, kako većina studenata ne bi izgubila status redovnih studenata i pravo na smeštaj u studentskim domovima.

Prema tom predlogu studentima koji školske 2008/09. godine budu upisali prvu godinu fakulteta za upis na drugu godinu studija biće potrebno 49 bodova.

Studenti koji su školske 2007/08. godine bili brucoši da bi upisali narednu godinu studija moraju da steknu 43 poena.

Izuzetak je generacija studenata koja je studije počela školske 2006/07. godine i koja je prošle godine mogla da upiše drugu godinu studija sa 37 poena.
Studenti te generacije su umesto da drugu godinu studija upišu sa obaveznih 60 poena dobili 23 boda kredita koje imaju pravo da iskoriste u bilo kojoj narednoj godini studija.

S obzirom da se, od ove godine, strani studenti upisuju u junu, broj zainteresovanih znatno je manji, pa univerziteti traže da se odluka preispita.

Prof. Radoslav Bubanj rektor Univerziteta u Nišu je rekao:
"Moraćemo da sačekamo, normalno, odluke Vlade i da prema tome definišemo naše buduće aktivnosti".

Predstavnici sedam državnih i šest privatnih univerziteta, članovi Konferencije univerziteta Srbije, saglasili su se da bi broj bodova za upis naredne godine studija trebalo da bude isti na svim visokoškolskim ustanovama.

Prve godine primene Bolonjske deklaracije, samo 30 odsto studenata položilo je sve ispite, pa profesori samokritično smatraju da teret reforme treba i oni da podnesu – usklade programe i modernizuju nastavu.

Predsednik Konferencije univerziteta Srbije, prof. Branko Kovačević:

"Morate da prođete jedanput to u praksi, da vidite šta ste uradili. Tek posle četiri godine, kad se završi ceo ciklus, znači i kad se završi reforma u Evropi 2010. godine, prvi ciklus Bolonje, da se onda ide na punu primenu zakona, jer će ljudi imati iskustva, proćiće celu jednu generaciju, znaće šta ne valja po kojoj godini, i moći će da menjaju nešto u toku samog nastavnog procesa i da se konačno podese planovi i programi, da se i studenti i profesori naviknu na novi režim studija.

To je bio predlog KONUS-a, da očekujemo podršku novog ministra prosvete i da se to reguliše na nivou zakona".

Izvor: RTS