Home [njuz] Hiljadu indeksa

Hiljadu indeksa

64
0

 SENAT Univerziteta u Beogradu će zahtevati od Ministarstva prosvete da proširi kvote za upis na beogradske fakultete stranih državljana i državljana Srbije koju su srednju školu završili u inostranstvu.Senat je na jučerašnjoj sednici odlučio da ti uslovi budu kao prošle godine, kada broj mesta za samofinansirajuće strane studente u Srbiji nije bio ograničen, dok su fakulteti za državljane

Srbije kojh su srednju školu završili van zemlje ostavljali dva odsto mesta na budžetu.
Reč je o nešto više od 1.000 studenata. Oni zbog drugačijih planova rada i nostrifikacija diploma srednje škole stižu da se upišu u septembru – kazao je rektor BU Branko Kovačević.

Članovi senata su na jučepašnjoj sednici apelovali na studente da javno ne prozivaju dekane fakulteta zbog povećanja školarina, ocenivši da je za to odgovorno Ministarstvo prosvete,na šta je predstavnik Studentskog parlamenta Nemanja Petrović odgovorio da studenti na taj način protestuju jer se ne poštuje jednoglasna odluka senata da povećanja školarina budu od 12 do 13 odeto.

Univerzijada

Na sednici se raspravljalo i o održavanju Univerzi]ade u Beogradu juna 2009. godine. Članovi senata su izrazili nezadovoljstvo što je, kako su ocenili, sam univerzitet isključen iz celog događaja i podsetili da je država osnovala dva preduzeća koja će se baviti organizacijom Univerzijade.

Izvor:Novosti