Home [njuz] Trka za indekse od 25. juna

Trka za indekse od 25. juna

69
0

 Svršeni srednjoškolci koji nameravaju da se upišu na državne univerzitete treba da se prijave za polaganje prijemnog ispita od 25. do 27. juna, dok će prijemni ispiti biti održani od 30. juna do 2. jula, prema rasporedu koji budu objavile visokoškolske ustanove.

Univerzitet u Novom Sadu ima nešto drugačije konkursne rokove, pa će fakulteti primati dokumenta od 23. do 25. juna, a prijemni će biti od 26. juna do 2. jula. Na novosadskoj Akademiji umetnosti predaja dokumenata je 20. juna, a polaganje prijemnog od 23. juna do 3. jula.
Svi koji ne budu uspeli da u junsko-julskom roku dođu do indeksa, imaće drugu šansu u septembru, ali će tada moći da konkurišu samo na fakultete na kojima bude ostalo slobodnih mesta.
Naknade u Beogradu do 7.000 dinara

Naknada za polaganje prijemnog ispita na Građevinskom, Medicinskom i Stomatološkom fakultetu u Beogradu iznosi 3.500 dinara, na Elektrotehničkom i Fizičkom, koji organizuju zajednički prijemni, košta 6.000 dinara, na Saobraćajnom 4.000, Poljoprivrednom 4.900, Rudarsko-geološkom, Tehničkom u Boru, Hemijskom, Veterinarskom i Mašinskom 3.000 dinara. Za polaganje prijemnog na Ekonomskom fakultetu treba izdvojiti 5.800 dinara, na Pravnom 7.000, Pravoslavno-bogoslovskom 2.500, Filozofskom 6.854, Filološkom 5.500, Fakultetu političkih nauka 4.500, Farmaceutskom 6.500 dinara, na Biološkom 2.500, Matematičkom 2.800, a na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 5.000 dinara. Na Učiteljskom fakultetu provera sposobnosti košta 2.700 dinara, a polaganje prijemnog 4.300.

Konkursom, koji je upravo objavljen u izdanju Prosvetnog pregleda, precizirano je da se izbor kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija obavlja prema rezultatima postignutim na prijemnom ispitu, odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti i opštem uspehu iz srednje škole. Bez greške urađen prijemni ispit donosi 60 poena, odnosno 80 za kandidate na fakultetima umetnosti, dok se na osnovu opšteg uspeha može osvojiti najmanje 16, a najviše 40 poena. Da bi stekli pravo da se upišu na teret budžeta, kandidati moraju osvojiti najmanje 51 poen, dok je donja granica za samofinansirajuće studente 30 bodova.
Cene polaganja prijemnih ispita u Novom Sadu

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose fakultetu na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list predaju fotokopije svedočanstava za sva četiri razreda srednje škole, diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.
Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija može se kupiti u knjižari Prosvetnog pregleda u Dečanskoj ulici po ceni od 190 dinara. V. A.
Polaganje prijemnog na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu košta 6.600 dinara, Filozofskom 5.000, Tehnološkom, PMF i Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin" 5.500, Pravnom, Ekonomskom u Subotici, Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja 6.000, Medicinskom 5.500, na Fakultetu tehničkih nauka od 6.000 do 7.000 dinara, a na Građevinskom u Subotici 5.200. Kandidati koji konkurišu na Pedagoškom fakultetu u Somboru i Učiteljskom u Subotici moraće da plate 1.000 dinara za proveru sposobnosti i 4.500 dinara na ime troškova polaganja prijemnog ispita.

Izvor:Danas