Više od 36.000 brucoša

0
SHARE

 NA fakultete državnih univerziteta ove godine moći će da se upiše više od 36.000 brucoša. Vlada Srbije je na sednici u četvrtak usvojila upisne kvote, što je bio uslov da Ministarstvo prosvete raspiše konkurs za upis koji bi trebalo da se pojavi u prodaji posle 20. maja. Na budžetu biće 15.241 brucoš.

Kao i svake godine, najviše mesta biće na Univerzitetu u Beogradu – 15.404. O trošku države školovaće se 9.079 studenata, dok će 6.325 budućih akademaca plaćati školovanje. U Novom Sadu biće podeljeno 8.519 indeksa, i to 4.657 budžetskih i 3.862 samofinansirajuća. Upisna kvota na Univerzitetu u Nišu je 5.683 brucoša. Pravo na besplatno školovanje imaće 5.541 novih studenata, a njih 2.728 studije će morati sami da plaćaju.
Na Univerzitetu u Kragujevcu ima mesta za 3.980 brucoša, i to 2.015 koji će se školovati o trošku države i 1.965 samofinansirajućih, dok na Prištinskom univerzitetu, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, ima 2.466 mesta – 897 za budžet i 1.569 za one koji će plaćati školovanje.
Visinu školarine odrediće saveti fakulteta, a sudeći prema najavama sa Univerziteta u Beogradu, većina visokoškolskih ustanova poslušaće preporuku Senata BU da cene studiranja ostanu iste kao prošle godine. Upis na fakultete počeće krajem juna i trajaće do 15. jula, dok će drugi upisni krug biti u septembru.
Pravila upisa ostaće ista kao i prošle godine, odnosno, kandidati će se rangirati na osnovu uspeha iz srednje škole i broja bodova osvojenih na prijemnom ispitu. Oni koji se opredele za neki od umetničkih fakulteta moraće da polažu i test za proveru sposobnosti i sklonosti. Budući brucoši na prijemnom ispitu mogu da imaju maksimum 100 bodova. Uspeh iz srednje škole nosi najviše 40, a najmanje 16 poena. Broj bodova iz škole se izračunava kad se saberu prosečne ocene od prvog do četvrtog razreda i pomnože sa dva. Na prijemnom ispitu kandidati mogu da prikupe najviše 60 poena, odnosno 80 za umetničke fakultete.
Da bi stekli pravo na besplatno školovanje, odnosno o trošku države, svršeni srednjoškolci moraju da imaju najmanje 51 poen, dok je donja granica za samofinansirajuće studije 30 bodova. Ukoliko je kandidat nezadovoljan mestom na rang-listi, može da uloži žalbu dekanu fakulteta na koji je konkurisao. Ako i posle odgovora ima primedbi, može se žaliti savetu fakulteta.

POTREBNA DOKUMENTA
UZ prijavu za polaganje prijemnog ispita, budući studenti treba da predaju fotokopije sledećih dokumenata: svedočanstvo sva četiri razreda srednje škole, diplomu o završenom maturskom ispitu i dokaz o uplati nadoknade za polaganje prijemnog ispita. Kandidati koji se nađu u okviru dozvoljene kvote na rang-listi prilikom upisa podnose originalna svedočanstva i diplomu o maturskom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih, dva obrasca ŠV-20, indeks, dve slike i uplatnicu o plaćenoj školarini za samofinansirajuće studente.

Izvor:Novosti