Home [treninzi] Seminari za profesionalce u kulturi – Univerzitet umetnosti u Beogradu

Seminari za profesionalce u kulturi – Univerzitet umetnosti u Beogradu

88
0

 Poštovani, obaveštavamo vas o terminima seminara za profesionalce u
kulturi:1. Odnosi s javnošću – Tehnike prezentacije 21. i 22. mart 2008 (od 10-17 h). Univerzitet umetnosti u Beogradu
Uspeh jednog kulturnog projekta veoma zavisi od načina njegove prezentacije kroz sve faze planiranja i organizacije: U zavisnosti od situacije potrebno je istaći drugačije aspekte i upotrebiti drugačija značenja, primeniti usmenu ili pisanu formu. Uz razmenu iskustava sa domaćim i stranim predavačima, praktične vežbe i primere najuspešnijih domaćih kampanja u kulturi, naučićete: Kako prezentovati: Početnu ideju potencijalnim partnerima; Budžet i troškove finansijerima; Marketinške ciljeve i ciljne grupe sponzorima; Ključne poruke novinarima i medijima; Sadržaj i ciljeve publici; Saznaćete: sve o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, PR kampanjama i novim mogućnostima koje pruža internet.

Predavači: Karin Wolf, Institut für Kulturkonzepte, Vienna, Austria (Prvi trening centar za kulturne menadžere u Austriji, član ENCATC), Marina Marković, profesor na FDU iz oblasti retorike i govorništva, stručnjak za PR, Aleksandar Maćašev, umetnik i predavač u oblasti grafičkog/web dizajna.
Dobitnik brojnih nagrada za dizajn i web art, Igor Orsolić, umetnički direktor na televiziji B92. Autor brojnih kapanja u kulturi.

2. Kulturna diplomatija

25- 26. mart 2008 (10-17), Univerzitet umetnosti u Beogradu

Seminar bi trebalo da preispita tezu da kulturna politka nije sami sebi svrha, već da istražuje načine uz pomoć kojih države i vlade intervenišu u praksi prezentirajući nacionalnu kulturu interno i eksterno (kroz diplomatiju). Biće predložena i teza da kulturna politika ne stvara kulturu, već da je ona samo kanal za kulturnu praksu; da ona ispituje karakter same politike i težnje njenih stvaralaca, kao i njene posledice – podjednako namerne i nenamerne. U takvom sistemu, uloga kulturnog menadžera koji objedinjuje umetnički integritet i socijalnu odgovornost je nezaobilazna.

Predavači: Ruth Bereson, University at Buffalo, the State University of New York, Milena Dragićević Šešić, UNESKO katedra za menadžment u kulturi UU, Svetlana Jovičić, FDU, Marijana Cvetković koordinatorka za međunarodnu saradnju UU, Tanja Cvjetičanin, direktorka Narodnog muzeja u Beogradu, Specijalni gosti na panelu: Branislav Dimitrijević, pomoćnik ministra kulture za međunarodnu saradnju, Tanja Miščević, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj Uniji, Tanja Garčević, pomoćnik ministra za dijasporu, Trivo Inđić (savetnik predsednika Republike Srbije); Intervjui:
Vida Ognjenović, Borka Božović, Aleksandar Ilić, Dušan Bataković, Srđan Hofman, Jagoda Stamenković.

3. Kulturni projekti u funkciji razvoja lokalne sredine

7. april 2008 (10-17), Univerzitet umetnosti u Beogradu

Seminar je namenjen profesionalcima u kulturi i predstavnicima lokalnih vlasti. Seminar će se baviti mogućnostima lokalnog razvoja na osnovu uspešnih strategija kulturnih projekata. Biće predstavljena iskustva grada Sibiu u Rumuniji, koji je bio Evropska kulturna prestonica 2007 i Sarajeva, koji se ubrzano razvija zahvaljujući kulturnim projektima i pored brojnih problema. Profesionalci koji su direktno ukljuceni u realizaciju ovih kulturnih projekata će odgovarati na pitanja i predlagati moguće strategije.
Seminar će trajati jedan dan, a radni jezik će biti engleski.

Predavači : Liliana Popesku, Menadzer, Univerzitetski kulturni centar Sibiu, Dunja Blažević, Centar za savremenu umetnost Sarajevo, Žan Pjer Deru, Hikter fondacija, Brisel

Cene učešća na 1. i 2. seminaru iznose po 7.500 dinara, a na 3. seminaru 3.000 dinara (uračunat PDV).

Nakon završenog seminara polaznici dobijaju sertifikat Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Očekujemo Vaše prijave za učešće putem gore navedenog e-maila ili telefona.

S poštovanjem,

dr Vesna Mikić, direktor Centra

Kosančićev venac 29, 11000 Beograd, tel/fax:011/2624-281, centar@arts.bg.ac.yu