Program donacija “Partnerships for Tomorrow” – PTP2

0
SHARE

 Program “Partnership for Tomorrow”, faza 2, koji finansira Kanadska Agencija za Međunarodni Razvoj (CIDA), a koji sprovodi Asocijacija univerziteta i koledža Kanade, je mali mehanizam za donaciju pre svega putovanja, osmišljen sa ciljem da doprinese demokratskom i ekonomskom procesu reformi i razvoju poslovanja u zemljama na Balkanu, u centralnoj Aziji i istočnoj Evropi. Ovaj program podržava male projekte, do 10,000 $CAD, kojima je cilj da se izgrade i osnaže partnerstva i veze između kanadskih organizacija, pojedinaca sa organizacijama iz nekih zemalja Zapadnog Balkana, centralne Azije i iz istočno evropskih zemalja.
Partnerstva ostvarena učešćem u ovom programu bi trebalo da doprinesu unapredjenju znanja pojedinaca kao i organizacija u zemljama učesnicama, a isto tako će se i širiti kanadsku iskustva u poslovanju u regionu. Više informacija, kao i prijavni formulari se mogu naći na sajtu www.ptp2.ca