Višegrad fond – Stipendije za studente/ice na dodiplomskim i postidplomskim studijama

0
SHARE

 Zemlje članice Višegradske grupe, V4 (Poljska, Mađarska, Slovačka i Češka) nude stipendije za studente/ice na dodiplomskim i postidplomskim studijama, koji/e žele studirati u nekoj od ovih zemalja. Stipendije su dostupne za studente/ice iz zemalja: Albanija, Bjelorusija, BiH, Hrvatska, Češka, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Ruska Federacija, Srbija, Slovačka i Ukraijna.

Trenutno, Višegrad fond nudi stipendije za studije od 1 do 4 semestra, koje iznose 2000- 2500 eura po semestru za svakog studenta/icu, te u isto vrijeme nude i podršku od 1500 eura po semestru univerzitetima domaćinima, za svakog gostujućeg studenta/icu kojeg/u će primiti.

Za više informacija, pogledajte: www.visegradfund.org