Home [njuz] Kakvu vlast žele mladi

Kakvu vlast žele mladi

62
0

ISTRAŽIVANJE KREATIVNE OMLADINE SRBIJE

Studenti Beogradskog univerziteta su, u više od 90 odsto slučajeva, ekonomske probleme i nezaposlenost izdvojili među osam najvažnijih.
"Kakvu vlast žele mladi?", naziv je istraživanja koje su početkom januara sprovele neprofitne i nestranačke studentske organizacije – Kreativna omladina Srbije i Centar za progresivni socio-kulturni razvoj.

Istraživački tim kojim su rukovodili Ana Ranitović i Miloš Jovanović sproveo je na Beogradskom univerzitetu istraživanje na uzorku od 300 studenata i ispitao stavove mladih o tome koja su ključna pitanja kojima bi trebalo da se bavi buduća vlada Srbije, kao i koje osobine treba da poseduje budući premijer.

Na pitanje "Koji su najvažniji problemi koje treba da reši buduća Vlada Srbije?" bilo je ponuđeno sedamnaest odgovora, uz mogućnost da se da sopstveni predlog. Od studenata je traženo da izaberu osam najbitnijih problema i da ih rangiraju po važnosti. Mladi su izabrali sledećih osam pitanja za najznačajnije:
1. Ekonomski problemi i pitanje nezaposlenosti
2. Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala
3. Rešavanje statusa Kosova
4. Pitanje obrazovanja, nauke o odlivu mozgova
5. Problem nataliteta i bele kuge
6. Integracija u evropsku zajednicu
7. Rešavanje problema sa Haškim tribunalom
8. Razvoj poljoprivrede i sela

Studenti su, u više od 90 odsto slučajeva, ekonomske probleme i problem nezaposlenosti izdvojili među osam najvažnijih, od kojih je čak 84 procenta ovaj problem odredilo kao jedan od prva tri najznačajnija pitanja koja bi buduća vlada trebalo da rešava. Manji procenat mladih je stavio pitanje statusa Kosova među prvih osam, ali kada je birano, ono je uvek visoko rangirano što je rezultiralo time da zauzme mesto trećeg najvažnijeg pitanja za mlade. Mladi smatraju da je odlazak mladih stručnjaka u inostranstvo ozbiljan problem i da bi trebalo više ulagati u razvoj obrazovanja i u nauku. Prepoznatljiv problem je i nizak natalitet, ali mnogi mladi smatraju da se problem bele kuge ne može rešiti bez adekvatne populacione politike. Rezultati su takođe pokazali da mladi smatraju da integracija u Evropsku zajednicu i rešavanje pitanja Haga idu u paketu.

Studenti su takođe davali svoje predloge – najučestaliji su bili zahtev za olakšavanjem viznog režima, ulaganje u infrastrukturu i saobraćaj i lustracija. Osim toga, studenti su veoma nezadovoljni i činjenicom da ne mogu da glasaju u gradovima u kojima studiraju, već samo u mestu u kojem su prijavljeni, te de je to i jedan od glavnih razloga što često apstiniraju. Mnogi mladi to shvataju kao nezainteresovanost političkih stranaka za njihov glas.

IDEALAN PREMIJER
Idealan kandidat za budućeg premijera, prema rezultatima istraživanja, trebalo bi, pre svega, da bude stručan, mudar i pošten diplomata. Slede hrabrost, patriotizam i ubedljivost, uz zahtev da predsednik vlade bude moderan.
Zanimljivo je da je harizmatičnost među najmanje poželjnim osobinama budućeg premijera.