Home [stipendije] Stipendirano postdiplomsko usavršavanje u Italiji

Stipendirano postdiplomsko usavršavanje u Italiji

54
0

 Kurs obrazovanja na daljinu „Upravljanje kvalitetom tipičnih i organskih proizvoda u oblasti Mediterana i Balkana" INSTITUCIJA ORGANIZATOR: CIHEAM – IAMB (Mediteranski institut za agronomiju u Bariju)
uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Italije

MESTO ODRŽAVANJA: Italija + on line + Italija

DUŽINA TRAJANJA: 3. mart – 30. septembar 2008.

POČETAK KURSA: 3. mart 2008.

POTREBNI USLOVI:

1. dobro poznavanje engleskog jezika
2. radno mesto pri istraživačkim centrima, javnoj administraciji, univerzitetima ili drugim ustanovama poljoprivrednog sektora
3. osnovna informatička znanja, lak pristup internetu

RADNI JEZIK: engleski

STIPENDIJU DAJE: Ministarstvo spoljnih poslova Italije

IZNOS: školarina + putni troškovi + smeštaj i ishrana + zdravstveno osiguranje + nadoknada od € 100 po dolasku u Italiju + mesečni džeparac od oko € 180 za periode boravka u Italiji

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU: 31. januar 2008.

 

DOKUMENTACIJA: Treba predati u štampanom obliku sledeća dokumenta na italijanskom ili engleskom jeziku:
popunjeni formulari (u prilogu)
dokaz o poznavanju engleskog jezika
CV
izjava kandidata da će se vratiti u domovinu po isteku kursa
fotokopija prve stranice pasoša

DODATNE INFORMACIJE: www.iamb.it

MOLBE PREDATI NA SLEDEĆU ADRESU: Italijanska kooperacija Beograd – Kneza Miloša 56/2. sprat
G.dja Vesna Fogl
Tel: 011/3629 349, 3629 353
e-mail: borsedistudio.utl.belgrado@esteri.it