Home [stipendije] Stipendije za diplomirane inžinjere poljoprivrede, mašinstva i ekonomije

Stipendije za diplomirane inžinjere poljoprivrede, mašinstva i ekonomije

77
0

 Nemačke stipendije za dvogodišnje poslediplomske studije u Nemačkoj za diplomu:MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION IN AGRICULTURE – MBA na Fachhochschule Weihenstephan Univeristy of applied sciences, Triesdorf/Nemačka.Nastava je na nemačkom jeziku.Informacije i detalji su na:

http://www-cgi.uni-regensburg.de/Einrichtungen/Bayhost/stipendien.shtml

Za detaljnije informacije pisati na nemačkom ili engleskom na:
annette.schmid@fh-weihenstephan.de

Videti i informacije o poslediplomskim studijama za Master of Business Administration na: www.fh-weihenstephan.de

Dodatna obaveštenja: na srpskom tesic@uns.ns.ac.yu

Prethodne prijave sa osnovnim podacima (prezime i ime, adresa – ulica i broj i mesto, pol, bračno stanje, godina rođenja, godina završetka studija, usmerenje studija, prosečna ocena tokom studija, gde i šta sada radite, koje ste strane jezike učili i koliko, ostali podaci po želji) i e-mail adresom poslati do kraja januara 2008 na annette.schmid@fh-weihenstephan.de.

Zainteresovani treba da pošalju svoje prijave na odgovarajućim formularima do 15.2.2008.

Kasnije pristigle i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Kriterijumi bitni za prijem:
nivo znanja nemačkog jezika,
završene studije poljoprivrede na bilo kome odseku Poljoprivrednog, Mašinskog ili Ekonomskog fakulteta
visoka motivisanost za studije menadžmenta u poljoprivredi usmerenog na primenu u praksi, uz jedan semestar prakse u Nemačkoj tokom poslediplomskih studija