Stipendirano postdiplomsko usavršavanje u Italiji

0

 Evromediteranski master II stepena "Međunarodno poslovanje i državna politika"
Centro Ricerche e Studi Direzionali – CERISDI (Palermo) u saradnji sa Univerzitetom u Kataniji .Palermo. Trajanje: 12 meseci
Pocetak: 28. januara 2008.

USLOVI: fakultetska diploma u nekoj od sledećih oblasti:
ekonomija
pravo
tehničke nauke
italijanski jezik i književnost
međunarodni odnosi
diplomatija
političke nauke

ili neke druge oblasti bliske nastavnom programu mastera
gornja starosna granica 35 godina
dobro poznavanje italijanskog jezika
dobro poznavanje engleskog jezika
poželjno je radno iskustvo u državnoj upravi ili rukovodstvu privatnih kompanija

RADNI JEZIK: italijanski i engleski

STIPENDIJU NUDI: Ministarstvo spoljnih poslova Italije

IZNOS: školarina + putni troškovi + smeštaj i ishrana + zdravstveno osiguranje+ džeparac za lične troškove

KRAJNJI ROK ZA PREDAJU KANDIDATURA: 03. januar 2008.

INFO: treba dostaviti u štampanom obliku sledeću dokumentaciju (na italijanskom ili engleskom jeziku):
popunjena oba formulara (u prilogu)
fakultetska diploma uz overen prevod i "dichiarazione di valore"*
CV
fotokopija prve stranice pasoša
izjava o povratku u zemlju

* fakultetsku diplomu treba prevesti kod sudskog tumača za italijanski jezik, zatim u nadležnom sudu (za Beogradski univerzitet – Palata pravde) overiti apostilom kako prevod tako i original diplome, a zatim sva ta dokumenta odneti u Italijanski kulturni centar u Kneza Miloša br. 56 /prizemlje, gde se izdaje "dichiarazione di valore"

ZAHTEVE PREDATI NA SLEDEĆU ADRESU:

Cooperazione Italiana Beograd – Kneza Miloša 56/ II sprat
G-đa Vesna Fogl
Tel: 011/3629 349, 3629 353

 borsedistudio.utl.belgrado@esteri.it

http://www.cerisdi.it

Previous articleIdeali nove generacije lidera
Next articleTri miliona evra za smanjenje nezaposlenosti