Home [konkursi] Konkurs za izbor Omladinskih delegata Srbije u Ujedinjenim nacijama 2024/25

Konkurs za izbor Omladinskih delegata Srbije u Ujedinjenim nacijama 2024/25

196
0

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije od 2017. godine organizuje projekat „Omladinski delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama“, koji obuhvata izbor dva omladinska delegata u Ujedinjenim nacijama i njihov aktivan rad tokom mandata od jedne godine, gde će u službenim kontaktima zastupati interese Srbije u UN i predstavljaće potrebe mladih u Srbiji.

Uz podršku Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije uspostavljen je institucionalni okvir zvaničnog izbora mladih predstavnika i tokom prethodnih ciklusa stečena su iskustva za razvoj i održivost projekta u skladu sa relevantnim dokumentima UN i omladinske politike u Srbiji.

Partneri projekta su: Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS, Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade – NKZM i Omladinski savez udruženja OPENS.


Cilj projekta
je podsticanje uključivanja mladih u državnu omladinsku politiku i preuzimanje društvenih obaveza, preko izražavanja interesa mladih kroz ulogu omladinskog predstavnika u državnoj delegaciji u UN, kao i kontinuirano obučavanje novih mladih lidera za promene.

  • Otvoren je konkurs za izbor Omladinskih delegata Srbije u Ujedinjenim nacijama za mandat 2024-2025, na koji se mogu prijaviti mladi od 19 do 27 godina, koji su državljani Republike Srbije, imaju aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje sistema Ujedinjenih nacija, poznavanje omladinske politike u Srbiji, iskustvo u omladinskom aktivizmu, ostvaren uspeh u obrazovanju i vannastavnim aktivnostima, kao i druga dostignuća značajna za program omladinskih delegata u UN.
  • Prijavljivanje na javni konkurs je do 25. juna 2024. godine. Proces odabira omladinskih delegata sastojaće se iz 3 faze: javni konkurs, testiranje najbolje rangiranih na osnovu aplikacija i intervjui za najuspešnije kandidate nakon testiranja. Proces izbora Omladinskih delegata je vrlo transparentan, jer je u sve tri faze uključeno više od 20 mladih i predstavnika različith institucija i organizacija.
  • Izabrana delegatkinja i delegat učestvovaće na zasedanju Generalne skupštine UN u Njujorku, Savetu za ljudska prava u Ženevi, programu ”Dijalog sa mladima” u Srbiji i na drugim skupovima u zemlji i inostranstvu. Svi troškovi učešća i boravka delegata su pokriveni, a projekat finansira Ministarstvo turizma i omladine.

Više informacija možete videti na linku: www.unaserbia.rs/youth-delegate, gde se nalazi i Aplikacija.