Home [treninzi] Konkurs za EUSAIR youth council

Konkurs za EUSAIR youth council

238
0

Strategija Evropske unije za Jadransko-jonski region (EUSAIR) jedna je od četiri makro-regionalne strategije EU, koja treba da doprinese daljoj integraciji zapadnog Balkana u EU i obuhvata osam zemalja: četiri države članice EU (Hrvatska, Grčka, Italija i Slovenija) i četiri zemlje koje uključuju kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija).

Opšti cilj EUSAIR-a jeste promovisanje ekonomskog i socijalnog napretka i rasta u regionu koji treba da bude privlačniji, konkurentniji i bolje povezan.

EUSAIR omladinski savet (EYC) traži motivisane i strastvene pojedince, uzrasta između 18 i 29 godina, koji/e tečno govore engleski i žive u regionu. Ovo je jedinstvena prilika da se doprinese razvoju politika i strategija koje će uticati na region u godinama koje dolaze.

Zašto se prijaviti?

 • Doprinesite regionalnom razvoju: Igrajte ključnu ulogu u oblikovanju politika i strategija koje će direktno uticati na budućnost Jadransko-jonskog regiona.
 • Mogućnosti umrežavanja: Povežite se sa pojedincima koji imaju isto mišljenje, stručnjacima i donosiocima odluka u ovoj oblasti.
 • Profesionalni razvoj: unapredite svoje veštine, steknite dragoceno iskustvo i ostvarite opipljiv uticaj na regionalne inicijative.

Zainteresovani kandidati treba da demonstriraju:

 • Istinsko interesovanje za tematske prioritete EUSAIR-a.
 • Posvećenost podsticanju pozitivnih promjena u Jadransko-jonskom regionu.
 • Jake komunikacijske veštine i sposobnost saradnje u raznolikom timu.

Kriterijumi:

 • Stalno nastanjen/a u zemljama i regionima Jadransko-jonskog regiona.
 • Starost između 18 i 29 godina (u trenutku podnošenja prijave).
 • Tečno govori engleski.
 • Nije član EUSDR ili EUSALP omladinskih saveta u vreme podnošenja prijave.
 • Nije član političke stranke i/ili interesne grupe.

Potpuno popunjen onlajn prijavni formular i motivaciono pismo obezbediti na vreme.

Rok za podnošenje: Samo onlajn prijave podnete do 27. maja 2024. u 17.00 (CET) biće proverene.

Proces selekcije:

Nakon podnošenja obrasca za prijavu i motivacionog pisma, EUSAIR Facility Point će proveriti podobnost prijava. Nakon procene motivacionog pisma, biće odabrani uspešni kandidati/kinje, obezbeđujući raznolikost u zemlji/regionu, polu, lokaciji (urbano ili ruralno), interesovanjima i godinama.

Očekivana posvećenost

 • Posvećenost jednogodišnjem mandatu (sa mogućnošću produženja)
 • Proći kroz izgradnju kapaciteta pre početka mandata.
 • Sastaju se nekoliko puta godišnje, i onlajn i lično.
 • Aktivno učešće na sastancima upravnih tela EUSAIR-a.
 • Angažovanje i razmena sa mladima i/ili organizacijama i mrežama civilnog društva u regionu.
 • Promovisanje EUSAIR-a u regionu uz podršku EUSAIR uprave.
 • Razmena sa mladima iz drugih makroregiona.
 • Određivanje operativne procedure EYC-a i definisanje interakcije EYC-a sa postojećim upravljačkim telima EUSAIR-a i omladinskim organizacijama u regionu.