Home [konkursi] Konkurs “Nikola Milošević”

Konkurs “Nikola Milošević”

30
0

 Radio Beograd 2 raspisuje konkurs za nagradu "Nikola Milošević" za knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije.U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane 2007. godine. Knjige dostaviti, u najmanje dva primerka, do 15.decembra 2007.godine. Sekretarijatu Radio Beograda 2 (lokal sa portirnice 214), od 9 do 15 sati radnim danima, ili poslati poštom na adresu: Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11000 Beograd, sa napomenom: Konkurs za nagradu "Nikola Milošević".
Informacije preko telefona 011/3229-659