Konkurs za studentske projekte i tekstove – arhitektura

0

 Redakcija časopis FORUM Saveza arhitekata Srbije i Društva arhitekata Beograda raspisuje konkurs za: 1. Najbolji studentski projekat 2. Najbolji studentski tekst koji će biti objavljeni u časopisu Forum u sledećem ritmu:Rokovi za dostavljanje priloga su:- decembarski broj (1/53): 26. novembar 2007.

– martovski broj (2/54): 26. februar 2008.
– junski broj (3/55): 26. maj 2008.
– septembarski broj (4/56): 26. avgust 2008.
– decembarski broj (5/57): 26. novembar 2008.

Teme projekata i tekstova su sledeće:
1. decembarski broj (1/53): Šta je sledeće?
2. martovski broj (2/54): Arhitektura za tajkuna
3. junski broj (3/55): Pitanje savremenog identiteta
4. septembarski broj (4/56): Intimna arhitektura
5. decembarski broj (5/57): Jeftina arhitektura

Uslovi konkursa

1. Projekat treba da se sastoji od jasnog prikaza koncepta objekta i manjeg tekstualnog opisa projekta sa karakterističnim osnovama, presecima i izgledima, fotografijama i ilustracijama. Celokupan sadržaj treba da stane na dva lista formata A4. Sve grafičke priloge pripremiti kao TIF fajlove u rezoluciji 300 piksela po inču.

2. Tekst treba da bude veličine oko 600 reči, sa jednom do dve manje ilustracije. Celokupan sadržaj treba da stane na jedan list formata A4. Sve grafičke priloge pripremiti kao TIF fajlove u rezoluciji 300 piksela po inču.

Napomena: projekti i tekstovi treba da proizilaze iz nastavnog procesa na fakultetu i ne moraju biti nužno pripremani za konkurs već eventualno dopunjeni i priređeni u odnosu na nastavni materijal.
O izboru projekata i tekstova za objavljivanje odlučuje redakcija nakon pristiglog materijala. Redakcija nije u obavezi da odluči o najboljem projektu i tekstu ukoliko smatra da prilozi ne zadovoljavaju kvalitet izdanja.
Sve priloge dostavljati na CD ili DVD formatu do naznačenog datuma lično u Savez arhitekata Srbije ili poštom na adresu:

Savez arhitekata Srbije
sa napomenom `za studentski konkurs Foruma`
Ul. Kneza Miloša 7a
11000 Beograd

Odlukom o projektima i tekstovima za objavljivanje redakcija će od autora tražiti eventualne dodatne kvalitetne priloge.
Konkurs nije anoniman, a nužno je objaviti ime mentora ili nastavnika pod čijim je mentorstvom rad realizovan, ako je projekat ili tekst realizovan pod mentorstvom.

Previous articleUmetnički konkurs “Lepota različitosti”
Next articleKonkurs “Nikola Milošević”