Home [konkursi] Vikimedija Srbije otvara poziv za dodelu mikrograntova

Vikimedija Srbije otvara poziv za dodelu mikrograntova

258
0

Vikimedija Srbije raspisuje konkurs za dodelu sredstava radi realizacije projekata iz oblasti slobodnog znanja i kulture. Кonkurs je posvećen projektima manjeg obima za koje postoji mogućnost rasta u dugoročne i održive projekte. Prijave su otvorene do 25. februara 2022. godine.

Mikrograntovi su grantovi u iznosu do 500 evra i dodeljuju se jednom godišnje. Budući da se radi o projektima manjeg obima, idealna su prilika za sve nove volontere i volonterke koji žele da se podrobnije upoznaju sa Vikipedijom, ali i drugim Vikimedijinim projektima. Čak iako niste do sada pisali članke na Vikipediji, to nije ograničavajući faktor, jer obuku možete dobiti potpuno besplatno i kroz saradnju sa nama ostvariti planirane ciljeve. U slučaju da niste ranije pisali projekte i niste sigurni kako se to radi, imajte u vidu da se u toku trajanja konkursa možete konsultovati sa predstavnicima Vikimedije Srbije u cilju dobijanja informacija potrebnih za kreiranje što kvalitetnijih projekata.

Najvažnije je da se ciljevi projekta poklapaju sa ciljevima i strategijom Vikimedije Srbije, odnosno da vaše aktivnosti podrazumevaju obogaćivanje nekih od Vikimedijinih projekata. Vikipedija, Vikiknjige, Vikirečnik, Vikizvornik, Vikivesti, Vikicitat, neki su od projekata koje realizuje Zadužbina Vikimedija sa ciljem promocije i podrške stvaranja, sakupljanja i umnožavanja slobodnog sadržaja isključivo na neprofitan način.

Кroz novi krug mikrograntova, pozivamo vas da nam predstavite svoje ideje za stvaranje i širenje slobodnog sadržaja. Podnosioci mogu biti pojedinci, institucije, nevladine organizacije, organizacije koje se bave neformalnim obrazovanjem ili one koje imaju zajedničke ciljeve sa Vikimedijom Srbije. Imajte u vidu da su u pitanju manji projekti i da je gornja granica traženih sredstava 500 evra po projektu.

Кako da se prijavim?

Najpre posetite deo sajta Vikimedije Srbije namenjenog projektima, kako biste stekli bolji uvid u to šta je ono na čemu mi radimo i kako vi možete da doprinesete. Ukoliko imate ideju za projekat, ali niste sigurni da li je ideja u skladu sa našom misijom ili niste sigurni da li ćete moći da sami realizujete sve aktivnosti, preporučujemo da pogledate strategiju naše organizacije i obratite pažnju na oblasti u okviru naših strateških fokusa:

  • Prikupljanje slobodnog sadržaja koje ima za cilj umnožavanje slobodnog materijala različitih formata kroz raznolike aktivnosti i projekte organizacije. U okviru ovog usmerenja, organizacija će imati nekoliko strateških linija, među kojima su jačanje Vikimedijinih projekata u obrazovnom sistemu, u akademskoj zajednici i u institucijama kulture, sa naglaskom da će alati i sadržaj biti još više dostupni i pristupačni. Takođe je tu i raznolikost u pogledu urednika i sadržaja, koja će se prožimati kroz brojne aktivnosti.
  • Saradnja i umrežavanje sa drugim organizacijama i institucijama za koju verujemo da je neophodna u cilju razvoja organizacije i iskorišćavanja zajedničkih ciljeva i resursa zarad dosezanja do što većeg broja ljudi i ostvarivanja dobrih rezultata. Saradnje se najpre odnose na zajedničko uvećavanje i promociju Vikipedije i drugih Vikimedijinih projekata.
  • Podrška zajednici predstavlja širok spektar aktivnosti koje se realizuju u cilju pružanja potpore članovima i članicama zajednice Vikimedije. Ovaj fokus ima nameru da omogući širenje mreže volontera Vikimedije Srbije, da poveća saradnju između Vikipedijanaca i Vikimedijanaca, kao i da umreži zajednicu u cilju ostvarivanja zajedničkih ciljeva.

Ukoliko i dalje imate nedoumice, slobodno nas kontaktirajte i rado ćemo vam pojasniti mogućnosti realizacije.

  • Obrazac za predloge projekata možete preuzeti na ovom linku i popunjenog ga poslati na grants@vikimedija.org. Ukoliko vam je potrebna konsultacija prilikom popunjavanja obrasca, pišite nam. Obrazac se ne popunjava onlajn već se preuzima i popunjen šalje na navedenu mejl adresu.
  • Ciljevi projekta moraju biti u vezi sa slobodnim znanjem i rezultati moraju biti objavljeni pod slobodnom licencom.
  • Predloge nam dostavite najkasnije do 25.02.2022. godine.
  • Svi podnosioci projekata će do 15. marta biti obavešteni o ishodu.

Napomena: Imajući u vidu da je Vikimedija Srbije volonterska organizacija i da na projektima rade dobrovoljci koji ne dobijaju novčanu naknadu, kroz konkurs dodele mikrograntova se ne praktikuje isplata honorara. Dozvoljeni i nedozvoljeni troškovi navedeni su u okviru formulara.

Vremenski okvir realizacije:

25.02.2022 – Završetak prijava i početak selekcije.
02.03.2022 – Prvi krug selekcije.
15.03.2022 – Кonačna odluka o projektima koji će biti finansirani.
15.03 – 20.03.2022 – Početak realizacije projekata.
15.12.2022 – Završetak realizacije projekata i početak pisanja završnih izveštaja.
10.01.2023 – Кrajnji rok za dostavljanje završnih izveštaja.

Verujemo da ćete biti kreativni i puni ideja za nove viki poduhvate.

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti:

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti sadrži informacije o tome kako Udruženje Vikimedija Srbije obrađuje vaše podatke o ličnosti prilikom učestvovanja na konkursima za finansiranje i realizaciju volonterskih projekata. Ovo Obaveštenje je namenjeno fizičkim licima i to:

Licima koja neposredno učestvuju na konkursima Udruženja;
Licima koja predstavljaju organizacije koje učestvuju na konkursima Udruženja (zastupnici, zaposleni i sl.);
Licima koja predstavljaju partnerske organizacije;
Licima na koja se projekat odnosi/u čiju korist se projekat realizuje.