Poziv za Dijalog mladih sa donosiocima odluka

0

Iz potrebe da mladi budu direktno uključeni u procese koji se tiču unapređenja položaja mladih, nastaju Dijalozi mladih sa donosiocima odluka.

Održavanjem Dijaloga KOMS želi da omogući predstavnicima/cama mladih da direktno komuniciraju potrebe mladih u Republici Srbiji ka donosiocima odluka, kao i da ponude predloge za unapređenje položaja mladih.

Ove godine dolazi do promena ključnih dokumenata u oblasti omladinske politike, koji uključuju teme udruživanja mladih, aktivnog učešća mladih, volonterizma, radnih praksi i druge. Iz ovog razloga, neophodno je da se glas mladih čuje u procesu kreiranja i usvajanja dokumenata koji usmeravaju sistemsku brigu o mladima u narednim godinama u Republici Srbiji.

Krovna organizacija mladih Srbije otvara poziv za učešće predstavnika/ca udruženja mladih i za mlade u:

  • Dijalogu mladih sa predsednicom Vlade, Anom Brnabić
  • Dijalogu mladih sa ministrom omladine i sporta, Vanjom Udovičićem

Udruženja građana će imati priliku da delegiraju jednu mladu osobu, koja će u razgovoru sa donosiocima odluka zastupati stavove mladih i predlagati konkretne mere za podršku većem aktivizmu mladih, njihovom volonterizmu i boljem položaju na tržištu rada kroz prepoznavanje radnih praksi. Sva prijavljena udruženja i delegirani mladi će proći kroz proces selekcije, nakon čega će uslediti konsultativni proces, koji obuhvata realizaciju konsultativnih sastanaka a potom i pripremu odabranih učesnika i učesnica za dijaloge. Konsultativni proces realizuje se u cilju obavljanja konsultacija sa drugim mladim ljudima, u čije ime će učesnici/e dijaloga razgovarati sa donosiocima odluka. Na ovaj način omogućava se šire učešće mladih u mapiranju prioriteta unutar tematskih oblasti dijaloga i mehanizama za njihovo ostvarenje. Biće realizovana najmanje dva konsultativna sastanka u kojima je obavezno učešće svih selektovanih delegiranih mladih kao i aktivan doprinos radu unutar tematskih oblasti; učesnici/e će zajedno raditi na pripremi i realizaciji dijaloga.

Za učešće u Dijalozima biće odabrani delegirani mladi ispred udruženja mladih i za mlade, na osnovu ispunjavanja sledećih kriterijuma:

  • Mlada osoba od 15 do 30 godina
  • Relevantno iskustvo udruženja mladih i za mlade u javnom zagovaranju (npr. iskustvo u izmenama normativnih procesa u lokalnoj zajednici ili na nacionalnom nivou, učešće u javnim raspravama, kreiranje i sprovođenje zagovaračkih kampanja sa fokusom na javne politike, istraživačka delatnost i sl.)
  • Relevantno iskustvo udruženja mladih/za mlade u odabranoj oblasti
  • Kvalifikacije delegiranog predstavnika/ce udruženja (obrazovanje, iskustvo i motivacija kandidata/kinje)


Prilikom odabira učesnika/ca vodiće se računa o geografskoj i rodnoj zastupljenosti.

Više informacija i prostor za prijavu možete pronaći na sledećem linku.

Previous articlePoziv na radionicu za radnice/ke u medijima: Zdravstvena pismenost – Borba protiv dezinformacija i kreiranje pozitivnih narativa tokom pandemije
Next articleOtvoreni poziv za dodelu malih bespovratnih finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva u okviru Mladih Balkana: Povezivanje mogućnosti obrazovanja, sposobnosti i partnerstva u regionalnim praksama zapošljavanja (BY LEAP)