Otvoreni poziv za dodelu malih bespovratnih finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva u okviru Mladih Balkana: Povezivanje mogućnosti obrazovanja, sposobnosti i partnerstva u regionalnim praksama zapošljavanja (BY LEAP)

0

Mladi Balkana: Projekat – Povezivanje mogućnosti obrazovanja, sposobnosti i partnerstva u regionalnim praksama zapošljavanja (BY LEAP) osmišljen je s ciljem jačanja učešća lokalnih OCD i inicijativa mladih u regionalnim mrežama koje se bave preduzetništvom mladih i daljom izgradnjom infrastrukture za mlade preduzetnike i učeničke/omladinske kompanije kroz pružanje demonstracijskih aktivnosti i obuka/mentorskih aktivnosti.

Poziv ima za cilj da izgradi kapacitete OCD za koncipiranje i sprovođenje inicijativa zapošljavanja i preduzetništva koji će dalje jačati održivi razvoj učeničkih kompanija i kompanija mladih, i time stimulisati podstičuće politike i institucionalno okruženje za inkluzivno preduzetništvo

Rok za podnošenje predloga projekata je 18. novembar 2021.

Više o samom projektu možete pročitati na sledećem linku.

Previous articlePoziv za Dijalog mladih sa donosiocima odluka
Next articlePoziv na onlajn seminar „Meaningful virtual engagement for strategic partnerships“