Otvoren je drugi krug Programa podrške neformalnim grupama za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednica “Snažno zeleno“

0

Više od četrdeset godina Mladi istraživači Srbije pokreću i razvijaju aktivnosti koje doprinose održivom razvoju, volonterizmu i zaštiti životne sredine. Podrška neformalnim grupama je logičan korak unapred, znajući da najbolje ideje dolaze od grupe građana koja se spontano okupi i ima slobodu odlučivanja.

Verujući u građanski aktivizam i važnost lokalnih inicijativa, u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom (BOŠ) i Inženjerima zaštite životne sredine (IZŽS) razvili smo program podrške za naredne tri godine, koji će, nadamo se, prerasti u naš zajednički, dugoročni rad na zaštiti životne sredine.

Pozivamo vas da krenemo SNAŽNO i ZELENO, u dalji razvoj naših lokalnih zajednica!

Ko može da se prijavi?

Za učešće u programu se mogu prijaviti neformalne grupe od minimalno 5 osoba koje su državljani i borave na teritoriji Republike Srbije, među kojima se jedan/jedna izdvaja kao zvaničan koordinator/predstavnik grupe, tj. koordinatorka/predstavnica grupe (mora biti punoletan/na) i koje su direktno odgovorne za pripremu i realizaciju projekta koji predlažu.

Koje aktivnosti podržavamo?

Predloženi projekat može uključiti sledeće aktivnosti: kampanje o pitanjima koja se tiču pružanja informacija i podizanja svesti stanovništva o važnosti, zaštiti i promociji životne sredine i prirodnog nasleđa; kreiranje medijskih sadržaja malog formata; javne manifestacije i događaji: tribine, okrugli stolovi, radionice, ulične akcije; marketinške aktivnosti za unapređenje lokalnih zelenih proizvoda; podrška izgradnji ili nadogradnji/obnovi zelene infrastrukture male veličine; aktivnosti osmišljene za podsticanje ekološki prihvatljivih ekonomskih aktivnosti; aktivnosti osmišljene za borbu protiv zagađenja i neodrživog korišćenja resursa; podrška uvođenju dobrih praksi i modela upravljanja životnom sredinom iz Evropske unije; zagovaranje za zaštitu životne sredine u skladu sa standardima Evropske unije; pristup pravnoj zaštiti u vezi sa pitanjima zaštite životne sredine; promovisanje učešća građana u procesima donošenja odluka u vezi sa životnom sredinom.

Lista navedenih aktivnosti nije konačna a više detalja o aktivnostima možete pročitati u Smernice za podnosioce prijava Snažno zeleno.

Budžet programa

Raspoloživi fond za 2021. godinu iznosi 4.737.000 RSD. U ovoj godini, biće podržano najmanje 20 neformalnih grupa u maksimalnom iznosu od 236.500 RSD po projektu.

Kako učestvovati u programu „Snažno zeleno“?

1.      Upoznajte se detaljnije sa programom

Pročitaje Smernice za podnosioce prijava Snažno zeleno.

2.     Rešite sve svoje nedoumice u vezi ovog poziva

Postavite pitanja elektronskim putem na info@snaznozeleno.rs 

Odgovore na već postavljena pitanja možete pronaći ovde 

3.      Prijavite se!

Nakon što popunite prijavnu dokumentaciju (Aneks 1: Obrazac predloga projekta, Aneks 2: Obrazac budžeta i Aneks 3: Izjavu neformalne grupe) pošaljite nam je putem onlajn formulara koji možete pronaći na sledećem linku:

ONLAJN FORMULAR

Obrazac predloga projekta možete preuzeti OVDE.

Obrazac budžeta možete preuzeti OVDE.

Obrazac izjave možete preuzeti OVDE.

Ukoliko je dokumentacija uspešno poslata, dobićete automatsku poruku o prijemu na adresu e-pošte koju ste naveli u onlajn formularu.

Obrasci koji su popunjeni rukom, kao i oni dostavljeni mimo gore navedenog onlajn formulara neće biti razmatrani.

Nakon selekcije projekata SVI koji su se prijavili na konkurs će biti obavešteni o rezultatima.

Vremenski rokovi

Poziv za prijavu projekata je otvoren od 04. februara 2020. godine do utroška sredstava u fondu, što znači da je konkurs za prijave otvoren stalno, čime se pruža mogućnost neformalnim grupama da se prijave kada god im je potrebna finansijska podrška. Procena i odabir projekata će se vršiti 4 puta godišnje, a na sajtu www.mis.org.rs biće redovno objavljivani datumi zasedanja komisije. Predlozi projekata koji budu dostavljeno do 6. marta 2021. godine, do 23:59 časova, biće razmatrani tokom prvog zasedanja evaluacione komisije. Sve projekte pristigle nakon pomenutog termina, komisija će razmatrati tokom sledećeg zasedanja.

Maksimalno trajanje podržanih projekata u okviru programa je do 5 meseci, a moraju se završiti zaključno sa 10. decembrom tekuće godine.

ČEKAMO VAŠE PRIJAVE!

Projekat Zeleni inkubator realizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ), u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije (MIS) i Inženjerima zaštite životne sredine (IZŽS), a uz podršku Evropske unije. Više o projektu možete pročitati OVDE.

Previous articleOtvoren konkurs za takmičenje za nagrade Svetske organizacije za intelektualnu svojinu
Next articleKARIJERNO VOĐENJE I SAVETOVANJE ZA MLADE SA INVALIDITETOM