Home [njuz] Internet vodiči za brucoše

Internet vodiči za brucoše

40
0

sample_2.gifZbog informacija o uslovima studiranja, gde je najbliža menza, kako da dobiju stipendiju, a kako popust za putovanja, kako da jeftino zimuju i letuju, gde je biblioteka, a gde čitaonica – brucoši ne moraju da obilaze studentske službe ili jure starije kolege. Onima koji su tek zakoračili u studentski život muke olakšavaju studentski portali na Internetu.

Na sajtovima specijalizovanim za studentska pitanja brucoši (i oni drugi) mogu da se informišu o studentskim domovima, svojim pravima, načinima dobijanja stipendije i kako izgleda nastava po Bolonji.
– Najaktuelnija rubrika je „studentski život", koja se bavi studentskim domovima i menzama, pruža informacije o studentskim putovanjima i organizacijima, a tu je i popis svih važnih domaćih i inostranih dokumenata i propisa vezanih za studije. U rubrici „inostranstvo" prenosimo iskustva njihovih kolega u inostranstvu i informacije o mogućnostima studiranja u inostranstvu, stranim stipendijama – kaže za „24 sata" Branislav Jovanović iz „Infostuda".

Osim na sajtu „Infostuda", korisne informacije mogu da se pronađu i na www.vodickrozbu.com i www.studentskisvet.com.
Vodič nudi informacije o studijskim programima, pravilima studija, reformi obrazovanja, smeštaju i ishrani i stipendiranju najboljih studenata.

Sajt „Studentski svet", osim informacija o upisu studija, bodovanju, ispitima, ocenjivanju, mirovanju studija, pravima i obavezama studenata i Bolonjskoj deklaraciji, ima i adresar biblioteka, čitaonica, muzeja, galerija, pozorišta, ali i spisak aktuelnih splavova, klubova i diskoteka.

Studenti mogu da posete i sajtove Zdravstveno potpornog udruženja studenata i Studentske poliklinike. Blizu 23.000 studenata BU, zahvaljujući članstvu u ZPU, svake godine odlazi na dotirana letovanja i zimovanja, boravi u studentskim odmaralištima, ide na ekskurzije.

www.vodickrozbu.com

Savez studenata Beograda napravio je pre dve godine sajt-vodič kroz Beogradski univerzitet. Osim osnovnih informacija o Univerzitetu, istorijatu, fakultetima, svim elementima reforme studija na BU, na sajtu je „okačen" i spisak domova, menzi, studentskih organizacija, ali i informacije o istoriji i znamenitostima Beograda.

www.zpubeograd.com

Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda je osnovano 1852. godine sa ciljem pružanja pomoći materijalno i zdravstveno ugroženim studentima.
Učlanjenjem, studenti stiču pravo da koriste mnogobrojne programe ZPU – dotirana letovanja i zimovanja, boravak u studentskim odmaralištima, jeftine ekskurzije i materijalnu pomoć za pokrivanje troškova lečenja i oporavka.

www.studentskisvet.com

Organizaciju „Studentski svet" osnovala je grupa beogradskih studenata 2004. godine. Svrha „Studentskog sveta" je poboljšanje položaja mladih, naročito studenata.
Sajt nudi informacije o upisu, ispitima, ocenjivanju, Bolonjskoj deklaraciji, adresar biblioteka, čitaonica, galerija, pozorišta, ali i klubova i splavova.

www.infostud.com

Sajt pruža informacije o uslovima i načinu studiranja, o stipendijama, projektima, aktuelnim predavanjima i konferencijama, studentskim i omladinskim putovanjima, studentskim i omladinskim organizacijama i stručnim udruženjima.
Brucoši mogu pročitati i mišljenja i stavove predstavnika fakulteta i studenata o uslovima i načinu studija.

www.studpol.com

Na sajtu Studentske poliklinike gde se leče studenti BU nalaze se najrazličtiije korisne informacije, od radnog vremena poliklinke i rasporeda rada lekara do internet savetovališta za dijetetiku i prevenciju AIDS-a.
Na sajtu se nalazi i raspored sistematskih pregleda kao i analiza ranije obavljenih pregleda.

Izvor: 24 sata