Home [njuz] Obuka za rad osoba sa invaliditetom

Obuka za rad osoba sa invaliditetom

34
0

sample1.gifZamenica direktora Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) Vesna Radisavljević potpisala je sporazume o saradnji pri obuci osoba sa invaliditetom za rad na računarima sa predstavnicima Fakulteta tehničkih nauka (FTN) iz Novog Sada i Narodnog univerziteta Božidar Adžija iz Beograda.

Ti sporazumi će obezbediti informatičku obuku za 36 polaznika sa oštećenjem vida u deset gradova Srbije i za 86 polaznika za oštećenjem sluha u 13 srpskih gradova.
Radosavljevićeva je navela da u Srbiji ima preko 800.000 invalida, da je na evidenciji NSZ 24.900 i da je najveći broj njih sa prvim stepenom stručne spreme, oko 39 odsto. Fakultete je završilo jedan odsto prijavljenih.

"NSZ je osnovala Odsek za posredovanje u zapošljavanju osoba sa invaliditetom u cilju poboljšanja njihovog statusa i trenutno ozbiljno razgovaramo sa oko 30 velikih kompanija o vrsti radnih mesta i programa za koje treba obučiti te osobe. Reakcije su jako pozitivne", kazala je Radisavljevićeva.
Ona je objasnila da su obuke te vrste prvi put pojavljuju u Srbiji, da će ubuduće "biti stalno ponašanje NSZ" i dodala da je posle uspešno realizovane obuke za 27 slepih i slabovidih ljudi, od aprila do juna ove godine, trenutno organizovana druga takva obuka.

"Direktor NU "Božidar Adžija" Zoran Milanović je kazao da će ljudi sa oštećenjem vida i sluha koji završe obuku uz sertifikat dobiti i opis radnih mesta za koja su osposobljeni kao i da će tokom obuke pored predavaća biti obezbeđeni i prevodioci za osobe sa oštećenim sluhom.
Profesor FTN iz Novog Sada Vlada Delić je objasnio da se obučavanje ljudi sa invaliditetom obavlja putem dve vrste govornih tehnologija, koje se u takvoj celini pojavljuju prvi put u svetu i da je najvažnije da su urađene na srpskom jeziku.

Reč je o automatskom prepoznavanju govora i sintezi govora na osnovu teksta koji sve vreme korisniku govori šta radi, omogućava komunikaciju između čoveka i računara, kao i komunikaciju sa aparatima u kući, industriji, kolima i slično.
Prema Delićevim rečima osnovni problem pri primeni programa je što svako drugačije govori, zatim ambijentalna buka koja otežva prpoznavanje govora, kao i udaljenost od mikrofona.

"Program košta oko 350 evra, a Ministarstvo za rad i socijanu politiku je ranije otkupilo oko 150 komada koji su preko Saveza slepih Srbije prosleđivani korisnicima", kazao je on.
Sekretar tog Saveza Dragiša Drobnjak je pozitivno ocenio dosadašnje obuke slepih i slabovidih ljudi i dodao da će usvajanje Zakona o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom rešiti mnoga druga pitanja.

Predstavnik Saveza gluvih i nagluvih Srbije Miloslav Jovanović je istakao da takav način obuke mora da bude dugoročan, da moraju da se umešaju i druga ministarstva i da se donesu neophodni zakoni da olakšaju život osobama sa invaliditetom.
On je naveo primer Italije gde osobe sa oštećenjem sluha uspešno obavljaju administrativne poslove bez direktnog kontakta sa strankama.