Obrazovni program PolitiKAS za odabrane mlade lidere radi unapređenja političkog života Srbije

0

Fondacija Konrad Adenauer (KAS) i Beogradska otvorena škola (BOŠ) organizuju dvosemestralni obrazovni program PolitiKAS za odabrane mlade lidere radi unapređenja političkog života Srbije.

1. Ciljevi obrazovnog programa PolitiKAS:

Opšti cilj obrazovnog programa PolitiKAS je da mladim liderima iz Srbije, predstavnicima političkih stranaka desnog centra i umerene desnice i aktivistima organizacija građanskog društva koje u svom radu zastupaju vrednosti desnog centra i umerene desnice, pruži dodatna znanja iz oblasti savremene političke teorije i prakse koja će doprineti unapređenju njihovog političkog rada. Cilj ovog programa je i umrežavanje polaznika radi podsticanja njihove saradnje značajne za uspešnije zastupanje ideja i vrednosti njihovih organizacija.

2. Oglašavanje i selekcija:

Fondacija Konrad Adenauer i Beogradska otvorena škola će poslati pozivna pisma političkim strankama desnog centra i umerene desnice i aktivistima organizacija građanskog društva koje u svom radu zastupaju vrednosti desnog centra i umerene desnice da upute svoje predstavnike da uzmu učešće u radu ovog obrazovnog programa.

Uslovi za prijavu kandidata:

– da su mlađi od 30 godina,

– da su aktivni članovi političkih stranaka desnog centra i umerene desnice ili aktivisti organizacija građanskog društva koje u svom radu zastupaju vrednosti desnog centra i umerene desnice,

– da žele da se edukuju i više angažuju u društveno-političkom životu.

Dokumentacija za prijavu:

popunjen prijavni formular sa odgovarajućom fotografijom,

– CV (biografiju) sa podacima o obrazovanju, profesionalnom, društvenom i političkom angažmanu,

– 2 preporuke od kojih je neophodno da jedna bude iz političke partije ili organizacije građanskog društva u kojoj je kandidat angažovan.

U obzir će biti uzete samo prijave koje sadrže kompletno popunjenu dokumentaciju i ako bilo šta od navedenih dokumentata bude nedostajalo prijava će biti proglašena nevažećom.

Rok za prijavljivanje:

Konkurs za prijavljivanje kandidata je otvoren do 31. jula 2019. godine (do 23:59 h). Prijave se šalju na imejl adresu politikas@bos.rs. Informacije u vezi sa prijavama se mogu dobiti putem imejl adrese politikas@bos.rs ili na broj telefona 011 30 65 830 svakog radnog dana od 9:00 do 17:00h.

Nakon pregleda prijavne dokumentacije i intervjua sa kandidatima, KAS i BOŠ će uraditi selekciju kandidata i odabrati 25 najboljih učesnika, vodeći računa o kvalitetu, ravnopravnoj rodnoj i lokalnoj i organizacionoj zastupljenosti učesnika.

Izabranih 25 kandidata potpisuju sa KAS-om i BOŠ-om Ugovor o pohađanju obrazovnog programa PolitiKAS i obavezuju se da će odgovorno i savesno pohađati program i izvršavati obaveze preuzete ovim Ugovorom.

3. Vreme, vreme i način održavanja obrazovnog programa PolitiKAS:

Program se izvodi u prostorijama Beogradska otvorene škole u Beogradu, Palata Beograđanka, Masarikova 5/XVI.

Nastava se izvodi tokom dva semestra. Prvi semestar traje od 24. septembra do 26. novembra 2019. godine, a drugi od 18. februara do 28. aprila 2020. godine. U svakom semestru će se organizovati po 2 kursa. Svaki kurs se sastoji od 10 jednoipočasovnih predavanja, radionica ili treninga. Predavanja, radionice i treninzi se organizuju utorkom od 17:30 do 20:45.

Za sve odabrane polaznike obrazovnog programa „PolitiKAS“ KAS i BOŠ organizuju školu timskog rada u trajanju od 4 dana izvan Beograda. Škola će se organizovati u periodu od 17. do 20. septembra 2019. godine.

Previous articleLetnja škola HR-a za studente Univerziteta u Beogradu.
Next articlePoziv na obuku za rad sa mladima sa mentalnim invaliditetom