Poziv na obuku za rad sa mladima sa mentalnim invaliditetom

0

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S Vas poziva na jednodnevnu obuku za rad sa mladima sa mentalnim invaliditetom, koju ćemo realizovati 12. juna 2019. godine u Leskovcu. U okviru obuke planiramo da održimo i infosesiju sa lokalnim organizacijama sa ciljem unapređenja podrške koju pružaju osobama sa invaliditetom.

Obuka je namenjena omladinskim radnicima/cama u direktnom radu sa mladima koji imaju određeno iskustvo i interesovanje za rad sa mladima iz osetljivih grupa, stručnjacima/stručnjakinjama u direktnom radu sa mladima sa mentalnim invaliditetom kao i onim omladinskim radnicima/cama koji žele da prošire svoja znanja o radu i uključivanju mladih sa  mentalnim invaliditetom. Cilj obuke je da učesnici/ce steknu više informacija o pravima osoba sa mentalnim invaliditetom i unaprede svoja znanja i veštine potrebne za pružanje kvalitetne podrške mladima sa mentalnim invaliditetom kroz interaktivni rad i diskusiju.  Učesnici/ce obuke imaće priliku da čuju iskustvo u radu organiuacije ŽMIG koja godinama radi na uključivanju mladih sa teškoćama u omladinske aktivnosti. Trening će držati predstavnici/ce MDRI- S i omladinska radnica koja ima višegodišnje  iskustvo u uključivanju mladih, Marijana Jović.

Osobe sa invaliditetom izložene su diskriminaciji, isključivanju i kršenju ljudskih prava u svim aspektima života. U posebno su teškom položaju osobe sa intetlektualnim i mentalnim teškoćama kojima nije omogućeno ili im je oduzeto pravo da govore u svoje ime i zastupaju svoje interese. Stavljanje odraslih osoba sa invaliditetom pod starateljstvo, kroz lišenje poslovne sposobnosti ili produženje roditeljskog prava, dovodi do uskraćivanja prava na brak i partnerske odnose, roditeljstvo, odluku o mestu stanovanja, medicinske i zdravstvene intervencije, uskraćivanje biračkog prava i direktno uskraćivanje prava na građansku participaciju, raspolaganje finansijama i imovinom, različita ugovaranja pa čak i volontiranje. Mladi sa mentalnim invaliidtetom su u posebnom riziku od lišenja građanskih prava. Po završetku obrazovanja, nemaju mogućnost zaposlenja ili daljeg školovanja zbog nedostatka podrške te su pod rizikom od lišenja poslovne sposobnosti i institucionalizacije.

Ručak i osveženje tokom trajanja obuke biće obezbeđeni.

Molimo Vas da popunite kratku prijavnu tabelu i pošaljete nam na email adresu mdri.serbia@gmail.com do 10. juna 2019. godine. Program rada i mesto održavanja obuke  poslaćemo nakon prijave učesnica/ka.

Obuku realizujemo u okviru projekta „Inkluzivnost i participacija u procesu evropskih integracija: orgaizacije civilnog društva i osobe sa invaliditetom II“, koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Previous articleObrazovni program PolitiKAS za odabrane mlade lidere radi unapređenja političkog života Srbije
Next articlePočinje prijavljivanje na međunarodne volonterske kampove u Srbiji za volontere iz Srbije