Letnja škola HR-a za studente Univerziteta u Beogradu.

0

HR enter je program namenjen studentima završnih godina  Univerziteta u Beogradu koji su visoko motivisani da karijeru razviju u oblasti ljudskih resursa. Učešće u programu  omogućiće  polaznicima da sagledaju širu sliku i da kroz predavanja i radionice upoznaju, ne samo sa funkcijama HR-a, već i celokupnim biznis okruženjem.

Mladi će imati priliku da čuju više o HR procesima kroz konkretne primere iz prakse, pored toga će moći da se oprobaju timski i individualno u različitim zadacima vezanim za funkcije HR-a uz podršku i redovnu povratnu informaciju. Na ovaj način i kroz dodatnu diskusiju sa predavačima studenti mogu uticati na kreiranje budućeg HR okruženja.

Program realizuje 17 predavača sa dugogodišnjim karijerama u HR-u. Ukupan broj susreta eksperata i studenata je  9, od toga 6 trening dana i 3 meet up događaja. Studenti sve vreme trajanja programa rade u multidisciplinarnim grupama sa mentorom iz biznisa.

Program počinje 20.6. a završni događaj je planiran za 19.7. 2019.

PREDVIĐENA AGENDA

  • HR FUNKCIJA I BIZNIS OKRUŽENJE (20. jun, 9-17h)REGRUTACIJA, SELEKCIJA, TALENT AKVIZICIJA/RAZVOJ (27. jun, 9 – 17h)
  • DOGAĐAJ – meet up 1 (1. jul 2018, 10 – 15h) – “Employer Branding”
  • LEARNING AND Development (4. jul, 9 – 17h)KOMPENZACIJE I BENEFITI (11. jul, 9 – 17h)
  • DOGAĐAJ – meet up 2 (12. jul, 10 – 15h) – “Šta motiviše mlade”HR DATA DRIVEN & TECHNOLOGY (16. jul, 9 – 17h)
  • BUDUĆNOST HR FUNKCIJE (18. jul, 9 – 17h)
  • ZAVRŠNI DOGAĐAJ – meet up 3 (19. jul, 10 – 15h) “Principi modernog HR-a”

NAČIN PRIJAVE

Prijave se vrše putem LINKA.

Otvorene su do 9.6. u ponoć!

Previous articleŠkola ljudskih prava za srednjoškolce
Next articleObrazovni program PolitiKAS za odabrane mlade lidere radi unapređenja političkog života Srbije