Home [treninzi] Festival YouthArt MultiFest

Festival YouthArt MultiFest

31
0

film.jpegYouthArt MultiFest 2008-me festival posvecen je «Umetnosti bez granica» (Art with out borders), predstavljeno u umetnickim medijima (vizuelni performansi i video umetnost), namenjeno mladim umetnicima do 35 godina
starosti.

Festival pokriva smeštaj sa doruckom i ruckom (samo za
ucesnike koji izvode vizuelne performanse), kao i produkciju radova,
troškova prevoza pokrivaju sami aplikanti. Ucešce na festivalu je
besplatno. Svi zainteresovani za ucešce na festivalu bi trebali da
popune formular i pošalju ga na e-mail: youthart.multifest@gmail.com
(participanti sa video radovima, šalju odštampani formular i video rad
na DVD-u, šalju poštom na adresu Sv. Save 59g 26000 Pancevo). Da bi ste
dobili formular kontaktirajte nas preko ove e-mail adrese. Ako imate neka
pitanja ili nejasnoce možete postaviti ili pitati takode na isti
e-mail. Deadline za apliciranje je 15. novembar 2007god. Festival ce se
održati u maju 2008. godine na razlicitim lokacijama u Pancevu. Nasa
web adresa je: www.freewebs.com/youthart_multifest.

O festivalu:
YouthArt MultiFest zapocet je sa idejom da se prikažu razliciti
umetnicki mediji i njihovo medusobno ukrštanje. Sa druge strane
festival spaja mlade umetnike (u uzrastu do 35 godina života) sa
razlicitih meridijana, iz zemlje i sveta, kojima društveno-kulturne
razlike nisu bitne, a umetnicka ekspresija jedino bitna. Bitan segment
festivala je njegov internacionalni karakter gde se domaca publika može
upoznati sa savremenom multimedijalnom umetnošcu, posebno vizuelnim
performansom, kao i mogucnost plasiranja umetnika iz Srbije u svetske
umetnicke tokove. YouthArt MultiFest 2008 postaje brendiran kao jedan od
retkih evropskih, svetskih festivala koji se fokusiraju da savremenu
ekspresiju mladih umetnika (godišnje madih), usmeravajuci svoju
inspiraciju ka “Umetnosti bez Granica” (Art with out borders) , koroz
razlicite oblike multimedija (uglavnom video umetnost i vizuelni
performans), ali nezaboravljajuci korene proširenih medija kako na
našem podnevlju tako i u svetu. Festival ima za ulogu da prestavi ovu
vrstu umetnosti i njen dinamican karakter, sve vece zastupljenosti u
svetu vizuelne umetnosti, kao i stvaranje mreže domacih i stranih
umetnika. Takoce festival ima i edukativni karakter, usmeren posebno ka
mladim ljudima, da bi širu janost upoznao sa modernom umetnickom
praksom. Pokazala se velika želja kod stranih i domacih umetnika za
ucešcem na ovom festivalu, kao i za postojanjem i brendiranjem ovakvog
festivala. Ocekujemo oko 30 ucesnika iz zemlje i sveta, kao i saradnju
sa drugim festivalima, koji ce se prezentovati i omoguciti da se naši
umetnici predstave na njima. Posebnu ulogu cini mesto održavanja
festivala: Pancevo kao mali grad nadomak Balkanske Metropole – Beograda
(samo dvanajst kilometara od centra Beograda), koji je u poršlosti
predstavljao granicu istoka i zapada (nekadašnja granica Turske i
Austro-Ugarske Carevine, a sadašnja geografska granica Jugositocne i
Srednje Evrope), sada arhitektonski i kulturno predstavlja zaostavštinu
Austro-Ugarske kulture 18. i 19. (Baroka, Rokokoa, Neoklasicizma i
Romantizma); svojim postojanjem, kao mesta održavanja ovog festivala,
ponovo spaja Umetnost i kulturu Istoka i Zapada, cineci to kroz
savremeno umetnicko ispoljenje mladih umetnika. Pored geografskog i
demografskog smisla “Umetnosti bez granica”, ova tema festivala se
odnosi i na neogranicenost u inspiraciji i tehnici ispoljenja mladih
umetnika, i neukrocenosti njihovog duha.