Home [ volontiranje ] КONКURS ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIČКOG STAŽA U PREКRŠAJNOM SUDU U BEOGRADU

КONКURS ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIČКOG STAŽA U PREКRŠAJNOM SUDU U BEOGRADU

694
0

Evropsko udruženjestudenata prava i mladih pravnika Beograd (ELSABeograd) raspisuje konkurs za obavljanje pripravničkog staža za diplomirane pravnike u Prekršajnom sudu u Beogradu.Radno vreme : 7:30 – 15:30časova
Trajanje: 2 godine
Mesto obavljanja: uradnim prostorijama Prekršajnog suda u Beogradu, ulica Ustanička14

Opis posla: Pripravnički staž će se obavljati u saradnji sa mentorom i drugim zaposlenim licima. Obuhvata upoznavanje sa načinom rada suda, evidencijom predmeta i pisanjem podnesaka, odlazak na suđenja, kao i obavljanje različitih poslova iz oblasti prava. Pripravnički staž je volonterskog karaktera.

Uslovi za učešće na konkursu:
– Status diplomiranog pravnika
– Poznavanje engleskog jezika
– Poznavanje rada na računaru
– Ozbiljnost i motivisanost u radu

Кriterijum izbora:
Izborkandidata/kandidatkinja vršiće se na osnovu podataka iz aplikacionog formulara i intervjua koji će biti obavljen sa kandidatima koji su ušliu uži izbor. Posebno će se uzeti u ozbir posvećenost i motivisanost kandidata.

Način prijavljivanja : CV i popunjeni APLIКACIONI_FORMULAR sa naznakom„PRIPRAVNIČКI STAŽ“poslati na vpstep@elsa.org.rs do ponedeljka, 15. aprila 2019. godine do 23:59 časova.

Informacije:Milica Trajković
vpstep@elsa.org.rs
+ 381 61 24 49 777