Konkurs za mentorine – učestvuj u mentorskom programu za žene sa invaliditetom u Srbiji

0

Ako si mlada žena sa invaliditetom i zainteresovana si da:

  • naučiš više o svojim pravima i kako da ih ostvariš,
  • razvijaš svoje potencijale i učiš iz iskustava, znanja i veština drugih žena sa invaliditetom,
  • naučiš više o prepoznavanju i sprečavanju diskriminacije i nasilja nad ženama, inkluzivnom obrazovanju, zapošljavanju, samostalnom životu,
  • saznaš više o aktivizmu žena sa invaliditetom i radiš na polju promocije prava žena sa invaliditetom u Srbiji,
  • saznaš više o načinima ravnopravnog učešća u društvenim događajima u tvom okruženju,

Prijavi se za učešće u mentorskom programu za žene sa invaliditetom!

Popuni prijavni formular i pošalji nam na email adresu femplatz@gmail.com do srede, 20. februara 2019. godine.

Prijavni formular možeš preuzeti ovde: Prijavni formular za mentorine

Upoznaj mentorke sa kojima ćeš raditi – https://mpzisrbija.wordpress.com/vesti/

Učešće u programu podrazumeva:

  • zajedničku radionicu svih mentorki i mentorina u prvoj polovini marta 2019. godine,
  • individualni rad sa izabranom mentorkom: najmanje pet individualnih susreta,
  • grupni rad sa više mentorina i mentorki na teme koje te zanimaju i u kojima želiš da se razvijaš, u periodu od marta do juna 2019. godine,
  • završni susret u junu 2019. godine,

Šta ćeš dobiti kroz mentorstvo: praktične savete, ohrabrenje i podršku, učenje iz iskustva drugih, povećanje društvenog, akademskog, profesionalnog ili ličnog samopouzdanja, osnaživanje za odlučivanje, razvijanje komunikacijskih veština, kao i vrednost direktne „vršnjačke“ podrške.

Zašto Mentorski program? Cilj mentorskog programa je da podrži žene sa invaliditetom za ostvarivanje prava, kroz osnaživanje, informisanje i vršnjačku podršku. Program treba da obezbedi platformu za jačanje glasa, učešća i autonomije žena sa invaliditetom za odlučivanje u svim oblastima.

Mentorski program za žene sa invaliditetom u Srbiji vode udruženje građanki FemPlatz i Ženska mirovna grupa – Pančevo (ŽMIG), uz podršku UN WOMEN u okviru programa „Autonomija, glas, učešće osoba sa invaliditetom“.

Previous articlePoziv na obuku OTVORENI PODACI – EU projekat “Prevencija i borba protiv korupcije”
Next articleBesplatan kurs dikcije