Home [njuz] Tri četvrtine građana nikada nije koristilo internet

Tri četvrtine građana nikada nije koristilo internet

43
0

taking_notes.jpgBeograd – Po broju domaćinstava koja poseduju računar i imaju Internet priključak Srbija drži četvrto i peto mesto u Evropi, ali od začelja. Iza Srbije nalaze se jedino Grčka, Makedonija, Bugarska i Rumunija.Ništa bolja situacija nije ni sa rang-listom evropskih zemalja po procentu građana koji su u poslednja tri meseca koristili računar i internet.

Srbija se i tu nalazi na istoj poziciji ispred navedenih zemalja. Osim toga, poražavajući podatak je da skoro tri četvrtine građana Srbije (65,4 odsto) nikada nije koristilo internet.

Ovo su pokazali najnoviji rezultati istraživanja o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u Srbiji 2007, koje je sproveo Republički zavod za statistiku Srbije, a koje je predstavio juče u Medija centru.

Internet priključak u Srbiji poseduje svako četvrto domaćinstvo, pokazalo je navedeno istraživanje. Sa 26,3 odsto domaćinstava sa internetom, ove godine Srbija je povećala njihov broj za 7,8 odsto više nego prethodne godine. Najviše internet priključaka ima u Beogradu 39,1 odsto, zatim u Vojvodini 29,2 odsto, a najmanje u centralnoj Srbiji – 16,5 odsto. Da je rast broja priključaka nesrazmeran i zabrinjavajući, pokazuju podaci da se u gradovima njihov broj povećao za 12,5 procenata, a u selima za svega 1,2 odsto.

Većina građana Srbije internetu pristupa preko računara, nešto više od četvrtine sa mobilnog telefona, a tek 8,6 odsto koristeći laptop. Modemsku konekciju ima 73,4 odsto domaćinstava, ali rezultati pokazuju smanjenje modemske i ISDN konekcije, što se tumači kao posledica rasta upotrebe širokopojasne konekcije za više od 10 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Televizor je još uvek najzastupljeniji uređaj u Srbiji, slede mobilni telefon, računar, pa kablovska televizija. Svega 3,8 domaćinstava poseduje laptop, što je, prema rečima direktora Republičkog zavoda za statistiku Dragana Vukumirovića, na nivou "statističke slučajnosti".

Računar u Srbiji poseduje 34 odsto domaćinstava, 7,5 odsto više nego prethodne godine. Zastupljenost računara u domovima varira u zavisnosti od dela Srbije: u Beogradu ga ima 45,4 odsto domaćinstava, u Vojvodini 34,4 odsto, a najmanje ih je u centralnoj Srbiji – 26,3 odsto. Osim toga, u gradovima ima duplo više računara (45,4 odsto), u odnosu na sela (21,6 odsto). U poređenju sa prošlogodišnjim rezultatima, zabrinjavajuća je i stopa rasta zastupljenosti računara u odnosu gradovi – sela. U gradovima ove godine ima 11,1 odsto računara više, a u selima se broj računara povećao za svega 2,8 odsto.

S. S.

Muškarci više na globalnoj mreži
Računar je u poslednja tri meseca koristilo 2,3 miliona građana Srbije, odnosno 41,2 odsto. Ipak, čak 52,3 odsto njih nikada nije koristilo računar, a internet nije koristilo 65,4 odsto građana.
Među korisnicima interneta, najviše je studenta i onih između 16 i 24 godine. Većina korisnika interneta to čini svakog dana. Pokazalo se i da muškarci više od žena koriste internet (10 odsto).

Izvor: Danas