Home [konkursi] Konkurs za književnu nagradu ” ARSENIJE ČARNOJEVIĆ “

Konkurs za književnu nagradu ” ARSENIJE ČARNOJEVIĆ “

36
0

keybroad.gifNagrada " Arsenije Čarnojević " dodeljuje se za objavljeno književno delo autora koji žive i stvaraju u dijaspori i pišu na srpskom jeziku.Novčana nagrada uručuje se u Beogradu u vreme održavanja Beogradskog sajma knjiga od 22. do 28. oktobra 2007. godine.

Uslovi konkursa
Pravo učešća na konkursu imaju književna dela koja su predložena od strane izdavačkih kuća, udruženja i organizacija iz dijaspore i matice.
Pismene predloge i primerak književnog dela dostaviti najkasnije do 1. oktobra 2007. godine, na adresu: Ministarstvo za dijasporu, Sektor za kulturnu, naučnu, prosvetnu i sportsku saradnju sa dijasporom, 11000 Beograd, ul.Vase Čarapića 20, sa naznakom – Za konkurs " Arsenije Čarnojević "

I
KONKURS
Za književnu nagradu " STOJAN STIV TEŠIĆ "
Nagrada " Stojan Stiv Tešić " dodeljuje se za objavljeno književno delo autora koji žive i stvaraju u dijaspori i pišu na stranom jeziku, odnosno na jeziku države u kojoj žive.
Novčana nagrada uručuje se u Beogradu u vreme održavanja Beogradskog sajma knjiga od 22. do 28. oktobra 2007. godine.

Uslovi konkursa
Pravo učešća na konkursu imaju književna dela koja su predložena od strane izdavačkih kuća, udruženja i organizacija iz dijaspore i matice.
Pismene predloge i primerak književnog dela dostaviti najkasnije do 1. oktobra 2007. godine, na adresu: Ministarstvo za dijasporu, Sektor za kulturnu, naučnu, prosvetnu i sportsku saradnju sa dijasporom, 11000 Beograd, ul.Vase Čarapića 20, sa naznakom – Za konkurs " Stojan Stiv Tešić "