Konkurs za XXIII generaciju stažista BCBP

0

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) otvorio je konkurs za prijem XXIII generacije stažista. Kroz intenzivni šestomesečni program stažiranja BCBP nudi priliku za stručno osposobljavanje i usavršavanje diplomcima društvenih nauka.

Nova generacija stažista BCBP će od oktobra 2018. do marta 2019. kroz edukaciju i praksu steći znanja o istraživačkim tehnikama i dublje razumevanje aktuelnih bezbednosnih tema, a učešćem u organizaciji stručnih događaja bolje upoznati bezbednosnu zajednicu. Tokom stažiranja polaznici će se usavršavati u predstavljanju nalaza istraživanja, a uz podršku mentora će biti i u prilici da napišu istraživački rad koji će biti objavljen na sajtu BCBP.

Prijavi se ako:

 • ti je stalo da demokratija bude jednako važna kao bezbednost;
 • želiš da prođeš obuke za istraživanja bezbednosne politike i za efektno predstavljanje nalaza;
 • spreman/na si da učiš u praksi priređujući preglede literature i kraće istraživačke proizvode o bezbednosnim politikama Srbije, Zapadnog Balkana, EU, NATO i institucijama bezbednosti, ali i da pomogneš u organizaciji događaja vodećeg nezavisnog istraživačkog centra (think tanka);
 • spreman/na si da se šest meseci intezivno angažuješ na tekućim projektima i svakodnevnim aktivnostima;
 • zainteresovan/na si za sticanje kontakata sa predstavnicima domaćih i inostranih državnih i nevladinih organizacija, akademske javnosti, novinarima, ekspertima iz oblasti bezbednosti i donosiocima odluka;
 • samostalan/na si u obavljanju zadataka, ne stidiš se da pitaš kad ne znaš i smeš da pokažeš inicijativu kad imaš ideju ili te nešto interesuje.

Tražimo kandidate koji su:

 • postdiplomci, svršeni studenti ili studenti završne godine studija (najviše 2 preostala ispita do završetka studija) na nekom od fakulteta društvenih nauka – Fakultet političkih nauka, Fakultet bezbednosti, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet organizacionih nauka… Ako si završio/la neki drugi fakultet, a interesuju te ove teme i prijava bude kvalitetna, uzećemo je u obzir;
 • sposobni za analitičko promišljanje (sumiranje nalaza, preispitivanja pretpostavki neke tvrdnje);
 • informisani, dobro poznaju opštu kulturu i upućeni u politička dešavanja;
 • odlično znaju engleski jezik (sposobnost samostalnog korišćenja literature na engleskom jeziku, pisanje na istom kao i prevođenje sa engleskog i na engleski);
 • kompjuterski pismeni;
 • veoma motivisani;
 • spremni za intezivan angažman u BCBP, najmanje dva dana nedeljno.

Rok za prijavu je 15. septembar.

Ukoliko si zainteresovan/a, pošalji svoju prijavu do 15. septembra 2018. godine na adresu: office@bezbednost.org sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA STAŽIRANJE”.

U prijavi treba poslati:

 • biografiju, ne dužu od 3 strane;
 • motivaciono pismo, u kojem su navedeni: a) razlozi zbog kojih konkurišeš za praksu u BCBP; b) zašto misliš da si dobar/a kandidat/kinja za program stažiranja; c) temu/oblast koja te  posebno zanima u skladu sa oblastima rada BCBP.
 • primerak ili deo ranije napisanog rada (seminarski, diplomski, istraživanje, analiza, esej i slično), ne duži od 5 strana.

Više pojedinosti o programu stažiranja možete pronaći u PDF dokumentu ispod ili na ovom linku.

Program stažiranja u BCBP postoji već 12 godina i kroz njega je do sada prošlo 22 generacije mladih i ambicioznih ljudi iz Srbije i inostranstva. Od 2007. godine, preko 200 stažista različitih obrazovnih profila učestvovalo je u raznim projektima i programskim aktivnostima BCBP, kao i istraživanjima i izradi publikacija iz oblasti bezbednosti.

Alumnisti/kinje, od kojih je mnogima ovaj program bio uvod u karijeru, sada su angažovani/e u različitim organizacijama civilnog društva (Beogradski fond za političku izuzetnost, Centar za evropske politike, Evropski pokret u Srbiji, CRTA), akademskoj zajednici (Fakultet političkih nauka, Fakultet bezbednosti), međunarodnim organizacijama (Evropska služba za spoljno delovanje, Institut Evropske unije za bezbednosne studije) i državnim institucijama (Narodna skupština, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo spoljnih poslova), a desetoro je dobilo zaposlenje u BCBP.

Previous articleKonkurs za odabir druge generacije Akademije omladinske politike
Next articleKonkurs za ideje i inicijative mladih iz Obrenovca