Home [akcija] ELSA –Evropsko udruženje studenata prava, lokalna grupa Beograd, organizuje posetu Kancelariji za...

ELSA –Evropsko udruženje studenata prava, lokalna grupa Beograd, organizuje posetu Kancelariji za evropske integracije

42
0

Kancelarija za evropske integracije osnovana je 14. marta 2004. godine pod nazivom „Kancelarija za pridruživanje EU“, kao služba Vlade Srbije. Kancelarija obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju, praćenje i izveštavanje u vezi sa procesom pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji, koordinaciju pripreme i pregovora sa Evropskom unijom i rada tela osnovanih za potrebe pregovora, koordinaciju pripreme strateških dokumenata u vezi sa procesom pristupanja Evropskoj uniji, praćenje i podsticanje usklađivanja propisa Republike Srbije sa propisima i standardima Evropske unije i obaveštavanje Evropske unije i javnosti o tome, praćenje izvršavanja obaveza koje ministarstva i posebne organizacije imaju u pridruživanju i pristupanju Evropskoj uniji…

Opis posete: Poseta će se održati u saradnji sa zaposlenima u Kancelariji gde će se studenti Parvnog fakulteta upoznati sa funkcionisanjem Kancelarije, njenim nadležnostima i značaju koji sama Kancelarija ima u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Datum i vreme posete: 14. mart 2017. u 11 časova
Mesto posete: Nemanjina 34

Broj učesnika je ograničen.

Način prijavljivanja: email sa naznakom “POSETA” koji sadrži Vaše ime, prezime i broj telefona poslati na mail vpaa@elsa.org.rs najkasnije do 13.3.2017. u 12 časova