[ youth.rs ]

ELSA –Evropsko udruženje studenata prava, lokalna grupa Beograd, organizuje posetu Kancelariji za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije osnovana je 14. marta 2004. godine pod nazivom „Kancelarija za pridruživanje EU“, kao služba Vlade Srbije. Kancelarija obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju, praćenje i izveštavanje u vezi sa procesom pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji, koordinaciju pripreme i pregovora sa Evropskom unijom i rada tela osnovanih za potrebe pregovora, koordinaciju pripreme strateških dokumenata u vezi sa procesom pristupanja Evropskoj uniji, praćenje i podsticanje usklađivanja propisa Republike Srbije sa propisima i standardima Evropske unije i obaveštavanje Evropske unije i javnosti o tome, praćenje izvršavanja obaveza koje ministarstva i posebne organizacije imaju u pridruživanju i pristupanju Evropskoj uniji…

Opis posete: Poseta će se održati u saradnji sa zaposlenima u Kancelariji gde će se studenti Parvnog fakulteta upoznati sa funkcionisanjem Kancelarije, njenim nadležnostima i značaju koji sama Kancelarija ima u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Datum i vreme posete: 14. mart 2017. u 11 časova
Mesto posete: Nemanjina 34

Broj učesnika je ograničen.

Način prijavljivanja: email sa naznakom “POSETA” koji sadrži Vaše ime, prezime i broj telefona poslati na mail vpaa@elsa.org.rs najkasnije do 13.3.2017. u 12 časova

Exit mobile version